Vrouw/Mama
40268599
Mama

Opvoeddilemma

Wat als er vechtfilmpjes staan op de telefoon van je kind?

Lezeres Marjolein (50) stuurde ons het volgende dilemma in: „Mijn zoon (12) zit in de eerste klas van de middelbare school. Hij liet mij onlangs een filmpje zien op zijn telefoon van een grote knokpartij op het schoolplein. Ik weet niet zo goed hoe ik hierop moet reageren.” We legden haar vraag voor aan Remco Pijpers van Stichting Kennisnet.

„Dit is voor zowel school als ouders een ingewikkeld probleem. De meeste scholen hebben echter wel veiligheidsprotocollen. Sociale media-gebruik is hier onderdeel van. Nu werd er vijf jaar geleden ook gevochten op het schoolplein. Alleen werd het toen nog niet gefilmd, nog niet vastgelegd. Nu hebben bijna alle kinderen een smartphone. Zo’n filmpje is uit het oogpunt van sensatie voor jongeren aantrekkelijk om door te sturen.”

„Soms sturen kinderen het ook door in de veronderstelling dat ze een goede daad verrichten: ‘Kijk wat er op school gebeurt’. Dan wordt er al snel op delen gedrukt. Dat is ook het mechanisme als er naaktfilmpjes of foto’s op iemands telefoon staan. Dat is onlangs weer aan de hand geweest ook op twee scholen in Nederland. Dat blijft actueel. Ik heb een school geholpen, die last had van naaktfilmpjes die werden rondgestuurd. Er is toen veel over gepraat op die school.”

Open cultuur

’Het verschilt per school wat er mee wordt gedaan. Is er een open cultuur? Wordt erover gesproken? Heeft de mentor er weet van? Voelen kinderen zich gehoord en gezien? Wat is het pedagogisch klimaat op de school? Het lijkt me dat je als ouder in eerste instantie contact opneemt met de mentor. Ik kan me voorstellen dat school er een les aan weidt en dat je er thuis ook over spreekt. Dit is een goede aanleiding.”

„Wees blij dat je kind je het vertelt. Dat betekent dat je kind je vertrouwt en zich veilig voelt. Ga goed om met de informatie en schaad het vertrouwen niet. Word niet boos, of verwijtend maar schakel de mentor of school in. Weten ze hiervan? Wat gaan ze eraan doen, ook in preventieve zin? Opdat het niet nog een keer gebeurt. Is dat een keer een gesprek op school of gaan ze het structureel aanpakken? In hoeverre gaan ze hierin optrekken met andere scholen?”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

„Je kunt ook de ouderraad op de hoogte stellen. Misschien wordt het tijd voor een ouderavond. Dan kunnen ze uitleggen hoe ze dit gaan aanpakken. Ik vind dit overigens een gezamenlijke verantwoordelijkheid; ook als ouder moet je aan de slag als je merkt dat er iets speelt in de groepsapp van je kind. Je ziet het aan hun blikken en aan de taal die wordt gebezigd. Als je het gevoel hebt dat er iets speelt stel dan de juiste vragen. Zoiets doet een appèl op jou als ouder en opvoeder. Als je er niks mee doet laat je een steek vallen.”

„Op een school ging een foto van een leerling rond met daaronder de tekst: ’Ik heb aids’. De leraar die dat onder ogen kreeg, vond dat hij dit niet kon laten lopen en is een gesprek gestart met de klas, zonder de dader in het gesprek te betrekken. Dat heeft hij later gecorrigeerd.”

Schande

„Digitalisering doet een voortdurend beroep op leerkrachten. Het zijn vaak niet de makkelijkste kwesties. Je komt er niet altijd door iemand die zich misdraagt de klas uit te sturen. Maar in het algemeen merk ik dat het scholen steeds beter afgaat.”

„Ouders hebben vaak het gevoel dat ze niks weten van wat er zich afspeelt op de telefoon van hun kind. Maar dat is niet zo. Vertrek vanuit jouw waarden en vanuit aandacht. Besef dat het goed is dat je het er met je kind over hebt. Vertel wat het met jou doet en wat het met de klasgenoot doet die in het filmpje te zien is. Spreek er niet meteen schande van.”

Prikkelende vragen

Praat er vooral over. Maak er een fijn gesprek van. Stel prikkelende vragen. Praat bijvoorbeeld over hulp op sociale media. Wat kan een goede manier zijn om een klasgenoot te helpen? Reageren in Whatsapp-groep of niet? Doorsturen of niet? Hoe zou je zelf geholpen willen worden als een foto van jou wordt doorgestuurd?”

„Door samen te praten leer je je kind afstand nemen, zijn oordeel uit te stellen, na te denken, zich in een ander te verplaatsen en daardoor ook bij zijn eigen gevoel te komen. Al pratende kun je ook beter aanvoelen wat je als ouder voor je kind kunt betekenen.”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.