461462
Vrouw

Uit VROUW magazine

Met het gezin de wijde wereld in

Op reis met de kinderen, voor de meeste ouders blijft het bij fantaseren. Wat moet je doen met school en werk? Hier een paar tips waar je rekening mee moet houden als je de stap toch durft te zetten.

  • Kinderen zijn leerplichtig van 5 t/m 16 jaar en moeten verplicht naar school.
  • Als ouders een kind langer dan tien dagen van school willen houden, moeten ze de leerplichtambtenaar van hun gemeente om toestemming vargen.
  • Een wereldreis is in principe geen geldige reden om vrijstelling te krijgen. In de praktijk gebeurt het wel degelijk, omdat het gemeentelijk beleid is.
  • Bij een negatief advies kunnen ouders hun kinderen uitschrijven uit het gemeentelijk bevolkingsregister. Daarmee vervalt vaak wel het recht op kinderbijslag en de gratis ziektekostenverzekering voor het kind.
  • Kinderen kunnen les krijgen via de Wereldschool (www.wereldschool.nl). De lespakketten zijn voorzien van handleidingen waardoor ook ouders, zonder onderwijskundige opleding, ermee kunnen werken.
  • Onbetaald verlof in de vorm van een sabbatical is niet wettelijk geregeld, maar vaak wel mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever.
  • Voor wereldreizen zijn er speciale verzekeringen. Een doorlopende reisverzekering is namelijk doorgaans slechts 60-90 dagen geldig.

Lees in VROUW magazine 24 de verhalen van de drie gezinnen die zich door niets en niemakd lieten tegenhouden om een wereldreis te maken.