Nieuws/Vrouw
483866820
Vrouw

Winactie

ACTIEVOORWAARDEN 2 X 2 toegangskaarten voor Kampvuurconcerten

1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Actievoorwaarden, die te vinden zijn op https://www.mediahuis.nl/actievoorwaarden/.

2. De Actie wordt georganiseerd door Mediahuis Nederland B.V. ter promotie van Kampvuurconcerten en VROUW.

3. Deelname aan de Actie is gratis en is in de periode van 16, 17 en 18 juli 2021.

4. De Actie bestaat uit een Facebook-actie, waarbij je door middel van het taggen van één vriendin in de reacties onder de post 2 kaartjes voor Kampvuurconcerten in de Kasteeltuin van Kasteel Groeneveld, Baarn kunt winnen.

5. De met de Actie te winnen prijzen bestaan uit voor 2 personen toegangskaarten voor Kampvuurconcerten.

6. De winnaar(s) van de Actie worden als volgt aangewezen: maandag 12 juli door VROUW persoonlijk op de hoogte gesteld middels een privébericht.

7. Mediahuis zal binnen een week nadat de uitslag bekend is geworden per e-mail contact opnemen met de winnaar(s). Indien een winnaar niet binnen een dag heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt behoudt Mediahuis zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op de in artikel 6 beschreven wijze, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie.

8. De gewonnen prijs wordt in overleg met Kampvuurconcerten opgestuurd naar het door de deelnemer opgegeven adres. De winnaar dient zich op verzoek te kunnen identificeren en dient de reactie van VROUW waaruit blijkt dat hij/zij gewonnen heeft op verzoek te kunnen overhandigen.

Zie voor een toelichting op het verschil tussen prijsvragen en kansspelen de volgende pagina, die niet bedoeld is om te publiceren of communiceren, maar alleen voor intern gebruik. Neem voor verdere vragen contact op met Juridische Zaken.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.