Vrouw/Mama
545748125
Mama

Opvoeddilemma

’Help, mijn zoon kijkt porno!’

Lezeres Linda (44) vermoedt dat haar zoon (17) porno kijkt. Ze weet niet of dat gangbaar is en of ze daarover met hem een gesprek moet beginnen. We legden haar vraag voor aan Sanna Maris, programmamanager van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit.

„Jongens kijken meer porno dan meisjes: 78% van de jongens tegen 36% van de meisjes geeft aan dat ze weleens porno kijken of weleens een erotische foto zien. Als we kijken naar seksuele ontwikkeling van jongeren dan hoort het er vaak bij en is het niet iets waarover je je zorgen hoeft te maken. Oudere jongeren gebruiken het ook om opgewonden te raken of bij te masturberen.”

„Wel zou ik er binnen de opvoeding aandacht aan besteden. We weten dat er in pornografie sprake is van veel stereotypering, dus dat beelden niet realistisch zijn en lichamen vaak niet overeenkomen met echte lijven. Ook is de manier van seks vaak niet de manier waarop seks doorgaans wordt bedreven.”

Porno

„Porno is wat dat betreft niet realistisch: seks duurt lang en mannen hebben heel lang een stijve penis. Jongeren denken misschien dat het in het echt ook zo gaat. Terwijl het in het echte leven allemaal niet zo ’perfect’ is en er ook weleens iets fout gaat. Je stemt ook meer op elkaar af, vertelt wat je wel en niet fijn vindt. Jongeren kunnen een onrealistisch beeld krijgen als ze porno kijken, dus het is fijn als ze uit betrouwbare bron - bijvoorbeeld van hun ouders - horen dat het vaak heel anders gaat.”

„Zo’n gesprek voer je gemakkelijker aan de hand van iets wat je samen op televisie ziet, of wat in de krant te lezen valt. Ik zou het gesprek langzaam inleiden, bijvoorbeeld tijdens een autorit of tijdens een wandeling. Je puber van 17 vindt het waarschijnlijk ongemakkelijk om met jou over seks te praten, dus het is gemakkelijker als je hem niet direct hoeft aan te kijken.”

Schadelijk

„Als je vermoedt dat een jonger kind porno heeft gezien, dan zou ik daar ook aandacht aan geven. Het kan zijn dat het kind nieuwsgierig is naar hoe seks gaat. We weten dat kinderen vanaf 10 jaar benieuwd worden en gaan zoeken. Dan is de boodschap dat het niet realistisch is wat ze hebben gezien goed om mee te geven.”

„Als ze jonger zijn dan 8 kan het schadelijk zijn, omdat ze gewoonweg nog niet kunnen plaatsen wat ze gezien hebben. Als je dat vermoeden hebt, vraag dan wat het kind gezien heeft en probeer te achterhalen hoe het kind het ervaren heeft. Is het geschrokken bijvoorbeeld? Leg uit dat je niet boos bent, dat wat het kind gezien heeft niet echt is en gebruik aanvullende informatie.”

De LOVE-regels

L = Let op jouw kind. Voor een goede ondersteuning is het belangrijk dat ouders weten waarmee hun kind bezig is en hoe een gezonde seksuele ontwikkeling verloopt. Lees bijvoorbeeld de folder: Seksuele ontwikkeling 0-18 jaar.

O = Open communicatie. Ouders spelen een belangrijke rol in de seksuele opvoeding door vragen van hun kind te beantwoorden of met hun kind te praten over relaties en seksualiteit.

V = Voorbeeld geven. Ouders zijn altijd een voorbeeld voor hun kind. Voor een positieve seksuele ontwikkeling is het goed als hun kind zich kan spiegelen aan ouders die respectvol en liefdevol met elkaar en anderen omgaan. De kans is dan groot dat ze die houding overnemen.

E = Er zijn voor uw kind. Voor zowel jonge kinderen als jongeren is het belangrijk dat de thuissituatie warmte, veiligheid en bescherming biedt. Zorg ervoor dat je als ouder een luisterend oor biedt, beschikbaar bent zonder (meteen) te oordelen, de wensen en grenzen van het kind serieus neemt en het kind begrenst als seksueel gedrag niet toelaatbaar is. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld: de folder Over de grens. Seksueel opvoeden met behulp van het Vlaggensysteem of de tips voor ouders op weekvandelentekriebels.nl.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.