Vrouw/Columns & Opinie
605777087
Columns & Opinie

'Leaving Neverland' is het schoolvoorbeeld van grooming

Relatietherapeut Caroline Franssen

Relatietherapeut Caroline Franssen

Relatietherapeut Caroline Franssen zag Leaving Neverland en schreef naar aanleiding van deze vier uur (!)-durende documentaire een Opinie over grooming.

Relatietherapeut Caroline Franssen

Relatietherapeut Caroline Franssen

"De documentaire Leaving Neverland geeft een helder inzicht in wat 'grooming' is. Het is een langzaam proces waarin de dader het slachtoffer langzaam maar zeker volledig in zijn macht krijgt.

Wig

Eerst geeft de dader het potentiële slachtoffer het gevoel dat hij/zij heel bijzonder is. Vervolgens wordt er een wig gedreven tussen het potentiële slachtoffer en zijn familie en vrienden.

De seksuele handelingen worden geleidelijk aan opgevoerd. Eerst wat stoeien en knuffelen, dan meer aanrakingen, kussen en steeds intiemere seksuele handelingen. Het slachtoffer wordt verleid, een deel van de handelingen is in eerste instantie misschien zelfs prettig.

Dreigementen

Het 'bondje' met de misbruiker wordt uiteindelijk bekrachtigd doordat er dreigementen bij komen kijken. De dreigementen, zoals "We komen allebei in de gevangenis als je hier met iemand over praat" zorgen ervoor dat het slachtoffer met niemand praat over wat er gebeurt.

In het interview dat Oprah Winfrey had met de slachtoffers begint ze meerdere malen over vergeven: of de jongens hun moeder al hebben vergeven (vader wordt niet eens genoemd) en of ze Michael Jackson al hebben vergeven.

Misvatting

Als je goed kijkt, zie je dat Winfrey met deze vragen de jongens klem zet, dat ze eisen aan hen begint te stellen. De onderliggende gedachte is dat vergeving onderdeel uitmaakt van het helingsproces. Dat is een misvatting.

Heling van seksueel misbruik gaat over het hervinden van je eigen onschuld. Het is niet aan een kind om de ouders te vergeven. Daarmee gaat het op de plek van God staan. Het kind moet het in dit geval doen met het feit dat zijn ouders hem niet hebben beschermd tegen misbruik.

Verantwoordelijkheid

Het is ook niet aan het kind om de dader te vergeven. Een dader van misbruik zal zelf met zijn eigen geweten in het reine moeten zien te komen. Het slachtoffer heeft al meer dan genoeg te doen: het hervinden van zijn onschuld en (voor zover mogelijk) helen van de opgelopen schade vragen zijn volledige aandacht.

De verantwoordelijkheid om het kind te beschermen tegen misbruik hoort volledig bij de ouders. De verantwoordelijkheid voor het misbruik hoort volledig bij de misbruiker. Het slachtoffer is onschuldig, het kind is onschuldig. Het hoort geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor wat er gebeurd is.

Verwerking

Daar zit net het (energetische) probleem. Omdat de dader en de volwassenen die het kind hadden moeten beschermen, hun verantwoordelijkheid niet dragen, loopt het slachtoffer ermee te zeulen. Zo komt het slachtoffer nooit echt aan verwerking van het gebeurde toe.

Dat kan pas als het kind (symbolisch) de volledige verantwoordelijkheid van wat er is gebeurd, teruglegt bij degenen die verantwoordelijk waren. De dader hoort het grootste deel van de verantwoordelijkheid te krijgen.

Staf

De ouders komen daarna. Vervolgens horen andere betrokkenen die van het misbruik wisten of konden weten, hun deel te dragen. In het geval van Jackson is er een grote staf van mensen die het misbruik heeft gefaciliteerd.

Bij 'gewone' gezinnen staan op die plaats bijvoorbeeld buren, familie, onderwijzers en een huisarts die hadden moeten zien dat er iets mis ging, maar niet hebben ingegrepen. Ook zij dragen een stukje van de verantwoordelijkheid.

Vrij

Als alles is weggegeven, ervaart het kind dat het volledig onschuldig is en geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor wat er is gebeurd. Het hoeft dan ook zichzelf niet meer te vergeven; het is vrij.

Vergeving van de dader of de ouders en omstanders is geen onderdeel van het helingsproces. Je onschuld hervinden is het helingsproces. De ander heeft daar niets mee te maken. Die is op dat moment totaal irrelevant geworden.

Seksualiteit

Het slachtoffer heeft de handen vol aan het serieus nemen van zijn/haar eigen gevoelens. Aan het leren richten van de aandacht op zichzelf in plaats van op het pleasen van anderen.

Voor het slachtoffer breekt het moment aan dat het eindelijk de eigen grenzen gaat ontdekken en serieus kan gaan nemen. Dat vraagt oefening, zeker in het aangeven van die grenzen naar de buitenwereld. Ook wordt het tijd om zich de eigen seksualiteit toe te eigenen."

Jij op VROUW.nl

Zit er ook een Opinie in jouw pen?

Schrijf 'm dan hier...

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.