Nieuws/Vrouw
741707592
Vrouw

Praat mee

Zou jij openstaan voor pleegzorg?

Zou jij open staan voor pleegzorg?

Zou jij open staan voor pleegzorg?

Er is een groot tekort aan pleegouders, zo meldt Pleegzorg Nederland. Zo’n 700 kinderen wachten op pleegzorg. Zou jij het pleegouderschap overwegen?

Zou jij open staan voor pleegzorg?

Zou jij open staan voor pleegzorg?

Het aantal pleegouders loopt al jaren terug en het aantal pleegkinderen neemt toe, daardoor wordt het ook steeds moeilijker om een match te vinden met kinderen die door omstandigheden niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen. Er wordt op dit moment naar 3500 nieuwe pleeggezinnen gezocht. Eind vorig jaar waren er 2566 nieuwe pleegouders, dat zijn dus zo'n 1000 gezinnen te weinig. Sommige kinderen moeten maanden wachten voor ze opgevangen kunnen worden.

Vakanties

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: voor korte of voor langere tijd, zeven dagen per week of een dag(deel) per week, voor weekenden en vakanties of tijdens crisissituaties. Welke vorm van pleegzorg ingezet wordt, is afhankelijk van de situatie waarin het kind en het gezin zich bevinden. Pleegouders kunnen zelf kiezen voor welke vorm(en) zij beschikbaar willen zijn. De pleegzorgorganisatie zoekt een vorm die het beste is voor het kind.

Buurvrouw

Tegen de NOS zegt Esther Overweter van Jeugdzorg dat het klassieke beeld dat veel mensen hebben bij het woordje ‘pleegzorg’ niet meer klopt: „Veel mensen denken bij een pleeggezin aan een klassiek gezinsbeeld: vader, moeder en kinderen. Maar dat is helemaal niet het geval. Iedereen die een hart voor kinderen heeft, kan pleegouder worden. Van alleenstaande vrouw, tot een homo-echtpaar, de buurvrouw om de hoek, maar ook opa of oma.”

Praat mee

Zou jij open staan voor pleegzorg? Waarom wel? Warrom niet? Heb jij zelf ervaring met pleegzorg? Praat mee op onze Facebook-pagina.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.