Vrouw/Columns & Opinie
749207287
Columns & Opinie

'Verboden vrouw achter zwarte lap is in strijd met vrije samenleving'

Nausicaa over het 'boerkaverbod'

Nausicaa over het 'boerkaverbod'

In De Telegraaf blikt columniste Nausicaa Marbe terug op vorige week: de invoering van het boerkaverbod. "Zo bedroevend ziet sociaal protest voor religievrijheid er vandaag de dag uit: spastisch uitventen van het eigen gelijk, getekend door een schrijnend gebrek aan fantasie om vrijheid anders te verbeelden dan door symbolen van onderdrukking."

Nausicaa over het 'boerkaverbod'

Nausicaa over het 'boerkaverbod'

"Tijdens mijn vakantie in Noorwegen kwam ik vrouwen met een nikab tegen. Bij de bakker, in musea, restaurants en winkels, in parken, op straat en op de boot: zichtbaar in de samenleving. Niet bepaald vrouwen die belemmerd leken in hun vrijheid. Ofschoon Noorwegen al jaren een verbod op totale gezichtsbedekking kent. Dat verbod geldt voor bepaalde plekken, net zoals de Nederlandse ’boerkawet’. Het ontneemt zo te zien niemand haar religievrijheid. Maar mijn hemel, wat een hysterie brak er in Nederland uit bij de introductie van die wet vorige week.

Vrouwenonderdrukking

De tegenstanders schreeuwden moord en brand alsof alle vormen van vrijheid ineens gesmoord waren en de Nederlandse Staat een vrouwvijandig monster was geworden die de islam en alle moslima’s een fatale nekslag toebracht. De geëmotioneerde verdediging van de nikab greep koortsig om zich heen. Ik laat de geloofsfanatici die vrouwen opriepen zich te bedekken en zelfs suggereerden dat gewelddadig verzet op z’n plaats was, nu eens links liggen. Tenslotte hebben deze onderdrukkers geen recht van spreken over democratische rechten.

Maar wat doet een voormalig officier van justitie alsmede huidig PvdA-gemeenteraadslid in Amsterdam tijdens de Gay Pride in een nikab? Zijn partij twitterde de foto met de tekst: "Voor de PvdA Amsterdam betekent vrijheid dat je mag zijn wie je bent en dus ook mag dragen wat je wilt." Trek je daarom als sociaaldemocraat het symbool van mensonterende vrouwenonderdrukking over je feestdronken kop aan?

Deze Hendrik Jan Biemond (stevig teruggefloten door PvdA-wethouder Moorman) dacht in zijn zelfingenomenheid met een carnavalsact een stevig punt te maken. Zoals dat gaat bij linksig braderie-activisme: de zelfoverschatting is zo groot, dat niemand zich geroepen voelt om fatsoenlijk na te denken over de ernstige onderwerpen die in het geding zijn. Muziekje, verkleedpartijtje, jolijt met exotische attributen en maar hard tetteren dat je zelf goed bent en de rest fout is.

Clownerie

Laat je vooral niet wijsmaken dat zulke clownerie onze keuzevrijheid verdedigt. Zolang bij deze acties en campagnes (zie Amnesty of wat van die - ooit belangrijke - club nog over is) een gewaad wordt ingezet dat onbeschrijflijk kwaad in vrouwenlevens aanricht, gaat het niet om vrijheid, maar om stupide agitatie en stunts met discriminerende symbolen. Zulke demonstranten kunnen of willen niet het verschil zien tussen het verdedigen van de keuzevrijheid (prijzenswaardig) en het object van die keuze (in dit geval een mensonterend symbool).

De nikab wordt vergoelijkend gereduceerd tot wat ze ideologisch kunnen verkopen: de vermeende vrijheid van de volledig bedekte westerse moslima om te dragen wat zij wil. De onderdrukkende dwang die van islamitische kledingvoorschriften uitgaat wordt genegeerd, omdat het agenderen van die vrijheidsschending voor hen als fout rechts thema geldt. Het gaat deze demonstranten niet om principes rond mensenrechten, maar om politiek moddergooien.

Dat zij zo, maar wat zet je jezelf armoedig te kijk in de discussie over vrijheidsbescherming en vrouwenemancipatie. En wat een armzalige denkwereld spreid je tentoon, waarin verdedigers van het boerkaverbod gelijkgesteld worden aan de Taliban-moordenaars en de belangen van onderdrukte vrouwen ondergeschikt raken aan vaderlandse fitties in het debat. Zo bedroevend ziet sociaal protest voor religievrijheid er vandaag uit: spastisch uitventen van het eigen gelijk, getekend door een schrijnend gebrek aan fantasie om vrijheid anders te verbeelden dan door symbolen van onderdrukking. Polarisatie op z’n ongelukkigst.

Bezinning

Er is een nieuwe verbeelding nodig bij nuchtere geesten in het politieke midden om zowel de vrijheid van religie te verdedigen als de wetten tegen vernederend religieus fanatisme. Daarnaast is bezinning nodig over de betekenis van een totaal bedekte vrouw in het openbaar. Want wat zien we daar? Een vrouw zonder lichaam en zonder gelaat, zonder scala aan uitdrukkingen. Zelfs als die verschijningsvorm een vrije keuze is, kun je je afvragen of juist een liberale democratie niet zo verstandig zou moeten zijn om deze reductie tot onzichtbaarheid te verbieden.

De vraag rijst wat nog puur persoonlijk is aan zo’n kledingkeuze die zich anders dan andere kleding in het openbaar opdringt. De totale bedekking staat in relatie tot de openbare ruimte en sociaal contact dat afgewezen wordt. Met opvallende kleding kun je statements maken en (ideologische) voorkeuren tonen, maar de totale vrouwenbedekking is geen inventieve mode. Het is precies het tegenovergestelde: een verplicht uniform dat algehele afwijzing van de wereld buiten die stof symboliseert. Deze eigen keuze is geen modekeuze, maar een vijandige boodschap van de politieke islam aan de afgewezen samenleving.

Ook aan jonge meisjes die door zulke verschijningen leren dat de verdonkeremaning van de vrouw mogelijk is en mag, ook in de wereld waarin zij veilig en met gelijke rechten hopen op te groeien. Jongens leren dat zoiets ongestraft met vrouwen mag gebeuren. De dwang en de dubbele seksuele moraal die achter de bedekking schuilen, worden helemaal niet meer ter discussie gesteld nu de boerka-activisten verordonneerd hebben dat die schaamtelap een eigen keuze is. Daarom voel ik inmiddels voor een totaalverbod: niet om religie in te perken, maar als sterk democratisch signaal dat de verboden vrouw achter de zwarte lap in strijd is met alles waar een vrije samenleving voor staat. En als verdediging van deze belofte."

Tekst: Nausicaa Marbe

Jij op VROUW.nl

Wil jij een verhaal delen met de redactie? Of zit er een opinie of open brief in jouw pen?

Stuur dan een berichtje

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.