Vrouw/In het nieuws
877043744
In het nieuws

In het nieuws

Check hier hoe (on)gezond jouw relatie is!

Coach en therapeute Erna Snellen heeft de kenmerken van een gezonde relatie samengevat. Zelf heeft ze sinds zes jaar een fijne relatie, maar dat is weleens anders geweest. „Loskomen van bepaalde partners vond ik moeilijk, terwijl ik wíst dat ze niet goed voor me waren. Tot ik ontdekte dat er wel degelijk een uitweg was, al vereiste die wel specifieke stappen.” Op deze Valentijnsdag wil Erna die stappen graag met jou delen. Dus heb jij een relatie? Check dan hier hoe (on)gezond die is!

Jouw liefdesrelatie - of het ontbreken daarvan - kan veel impact hebben op je geluk en tevredenheid. Mensen met een ongezonde relatie geven aan dat ze minder tevreden zijn met hun leven vergeleken met mensen die wel een gelukkige relatie hebben. Het hebben van een ongezonde relatie kan grote gevolgen hebben voor je eigenwaarde en zelfvertrouwen en op je fysiek.

Wat is eigenlijk een gezonde relatie? In een gezonde relatie worden jouw belangrijkste verlangens vervuld. Je hoeft geen moeite te doen of speciale dingen te doen of laten, om de liefde en aandacht te krijgen die je nodig hebt. Je bent en blijft in verbinding met je gevoelens en behoeftes en kunt deze ook zelf invullen.

Ongezonde patronen

Je hebt je eigen bezigheden en voelt je vrij om te doen wat jij wilt. Je voelt je gezien, gehoord en begrepen en er is gezonde aantrekkingskracht, waar je niet nerveus, gespannen of onzeker van wordt. Alles is op een rustige/normale manier bespreekbaar en er is wederzijds vertrouwen, respect. Je steunt elkaar en hebt interesse in elkaar. Je deelt overeenkomstige waarden en normen over belangrijke levensonderwerpen.

Volgens onderzoek zou circa 70% van de Nederlandse bevolking in staat zijn een gezonde relatie aan te gaan en te onderhouden. Zelf denk ik dat dit percentage lager ligt. Er zijn allerlei ongezonde patronen die relaties in sluipen of al direct vanaf het begin aanwezig zijn. Wanneer die patronen niet veranderen, gaat dit ten koste van de relatie en van jezelf en komt de relatie steeds meer onder druk te staan. Ik beschrijf een aantal ongezonde relatiepatronen.

10 ongezonde relatiepatronen

1. De relatie kost meer dan die oplevert

Wanneer de relatie veel energie opslokt en structureel meer kost dan oplevert is er geen sprake van een gezonde balans. Het kan ook zijn dat je structureel meer geeft dan je ontvangt. Er is dan sprake van te weinig gelijkwaardigheid. Dat gaat op den duur wringen en energieproblemen geven.

2. Angst

Voel je je vaak angstig en onzeker in de relatie en heb je meer waardering en bevestiging nodig dan je krijgt? Ben je bang verlaten te worden of heb je steeds het gevoel dat je niet voldoet aan dat wat jouw partner wil of verlangt? Dat is geen fijne en gezonde basis.

3. Vertrouwen

Wil jij het liefst de hele tijd jouw partner controleren? Weten wat hij/doet, waar hij/zij is enz? Of wil jouw partner dat? Dan ontbreekt er voldoende vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in je partner. Vertrouwen is de basis voor iedere gezonde relatie. Wanneer dat er niet is, zal er steeds spanning en stress zijn in je relatie en sta je enorm onder druk.

4. Geen ruimte voor jezelf

Heb je de ruimte voor je eigen bezigheden, hobby ‘s, vrienden enz? Of wil je partner de hele tijd alles samen doen, terwijl dat niet jouw behoefte is? Het is belangrijk ook eigen dingen te blijven doen in een relatie. Er moet een goede balans zijn tussen tijd samen doorbrengen en je eigen bezigheden en interesses hebben.

5. Jezelf verliezen

Wanneer je jezelf te veel past en te veel doet of laat wat je partner verlangt of wil, ga je jezelf verliezen. Je raakt de verbinding met je eigen gevoelens en behoeftes kwijt en kunt die ook niet meer invullen. Vaak is dat een soort onderstroomgevoel waarbij je voelt dat je niet meer helemaal in je eigen kracht staat en geen duidelijke keuzes meer kunt maken voor wat het beste is voor jou.

6. Meer pijn dan geluk

Geeft de relatie je doorgaans meer pijn, verdriet en ergernis dan geluk en fijne gevoelens? Dan is er iets aan de hand en is het raadzaam te onderzoeken wat er speelt. Triggert die ander onbewust jouw (oude) pijn en levert dit steeds conflicten en strijd? Pas dan op dat de relatie niet teveel gaat kosten en ten koste gaat van jouw eigenwaarde en zelfvertrouwen.

7. De ander staat voortdurend centraal

Gaat structureel de aandacht uit naar de ander? Heeft die persoon aanhoudende problemen die alle aandacht opeisen en blijft dit lange tijd aanhouden zonder dat er gewerkt wordt aan een oplossing? Dan ook kan de relatie flink onder druk komen. Wanneer iemand voortdurend ’de helper’ is, kan dit op termijn ongelijkwaardigheid en onvrede geven. Hierbij kun je denken aan depressieve partners die geen hulp zoeken of willen.

8. Steeds conflicten en als je elkaars mindere kanten niet kunt accepteren

Zijn er in de relatie voortdurend conflicten en lukt het niet bepaalde dingen te accepteren van je partner en andersom? Dan is het de vraag of dit de partner is die echt bij je past.

9. Geestelijke mishandeling

Word je door jouw partner stelselmatig naar beneden gehaald, voortdurend afgekeurd en bekritiseerd? In plaats van gewaardeerd en gesteund? Aanhoudende afkeur, kritiek en afbranden zijn beschadigend voor jouw eigenwaarde en zelfbeeld en ondermijnen de groei van zelfvertrouwen.

10. Misbruik

Word jij gebruikt en/of misbruikt voor dingen die jou niets opleveren en die jij eigenlijk niet wil? Dan is het tijd om direct in te grijpen en dit te stoppen. Misbruik is op allerlei manieren schadelijk.

Wat te doen als jouw relatie ongezond is?

Herken je een of meer van deze kenmerken? Dan is het belangrijk om in actie te komen. Veelal lossen ongezonde patronen niet vanzelf op. Het vraagt om bewustwording en erkenning van het probleem.

De oorzaak van een ongezonde relatie ligt vaak bij het ontbreken van een gezonde emotionele basis in jezelf. Wat weer te maken heeft met je kindertijd en jeugd, wat je hebt meegemaakt en hoe je daar op emotioneel niveau mee bent om gegaan.

Als je eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde laag zijn - wat meestal het geval is als je in ongezonde relatiepatronen zit -, is het belangrijk om die te gaan versterken. Je kunt gezondere patronen aanleren waardoor je beter kunt opkomen voor jouw behoeftes waardoor je weer beter kunt communiceren binnen de relatie.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.