912027
Vrouw

Vrouwen in de politiek:

Vanuit anonimiteit naar macht

Zaterdag aanstaande is het de Dag van de Democratie, wat weer gevierd gaat worden in veel Nederlandse gemeenten. Maar is deze dag ook voor vrouwen een feestje? Vrouwen in de politiek: de stand van zaken.

Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis houdt deze feiten bij.

Stemmen

Zolang hebben vrouwen nog geen stemrecht. Pas sinds 1917, dus nog geen honderd jaar geleden, is het in ons land mogelijk om op een vrouw te stemmen (passief kiesrecht).

Twee jaar later, in 1919, konden vrouwen ook zelf hun stem uitbrengen. Sinds die begintijd nam het aantal vrouwen in politieke arena toe, zij het zeer langzaam.

Eerst in gemeenteraden, provinciale staten en parlement, pas veel later in gemeentebesturen, gedeputeerde staten en het kabinet.

Vrouwen schrijven geschiedenis

Enkele opmerkelijke feitjes:

 

Vrouwen in de politiek anno 2014

Als het om vrouwen in nationale parlementen gaat, doet Nederland het vrij goed. Op de Wereldranglijst van de Inter-Parliamentary Union (IPU) bekleedt Nederland momenteel de 16e positie.

Het aandeel vrouwen in lokale en provinciale besturen en in gemeenteraden is echter nog steeds laag.

Erg laag

Hieronder een schema, in procenten, vrouwen in de politiek anno 2014: 

Wat opvalt is dat het percentage voor burgemeesters met 21 % wel erg laag is. In het kabinet en in de Tweede Kamer zijn vrouwen weer vrij goed vertegenwoordigd, met respectievelijk 40 en 39 %.