998813
Vrouw

Geen hogere cijfers bij aparte klassen

Als jongens en meisjes les krijgen in aparte klassen of scholen gaan ze niet beter presteren.

Dat blijkt uit onderzoek dat deze week werd gepubliceerd in Psychological Bulletin. Deze conclusies gelden voor alle leeftijden.

Analyse

Hierbij gaat het om een analyse van 184 bestaande studies naar 1,6 miljoen leerlingen uit 21 verschillende landen.

Gekeken is naar onder meer de cijfers voor de vakken rekenen/wiskunde, natuur- en scheikunde.

In de VS, waar seksesegratie in opmars is sinds 2006, hoopt men door gescheiden onderwijs de prestaties van jongen en meisjes op te krikken.Jongen zouden de meisjes overvleugelen in gemengde klassen, omdat ze meer aandacht vragen en drukker zijn.

Nederland

Ook in Nederland gaan er stemmen op, om in het middelbaar onderwijs meer rekening te houden met de verschillen tussen jongens en meisjes. Vooral in de pubertijd is die behoefte groot, zo wordt gedacht. Jongens tussen de 10 en 14 jaar lopen een tot vijf jaar achter op de meeste meisjes.

Echter aparte klassen om de prestaties te verbeteren, blijken weinig zin te hebben, zoals is gebleken uit dit onderzoek.