Nieuws/Wat U Zegt
1007653006
Wat U Zegt

’Milieuclubs willen geen kernenergie’

Het ’groene front’ staat alweer klaar om de meest schone energieopwekker - kernenergie - aan de kant te houden, denkt Piet Vesseur.

Met misleidende rekenformules promoten ze wel de biocentrales en wind- en zonneparken die weinig energie opleveren en bovendien, zeker in het geval van de biomassa, ook een grote vervuiler is.

Wel zijn de aanhangers van D66, GL, SP en PvdA ook gewend om ’s avonds gewoon het licht aan te doen en dagelijks te douchen. Maar met meer bewoners gaat de energiebehoefte straks fors tekortschieten en zullen zij als eerste kritiek leveren in het politieke debat hierover.

Piet Vesseur, Wassenaar