1013209
Wat U Zegt

'Zorgplan in de prullenbak'

Het wetsontwerp waarin wordt geregeld dat ziekenhuizen winst mogen uitkeren is vooralsnog teruggetrokken door minister Schippers. Volgens L. Verburg moet het hele plan van tafel. Bent u het hier mee eens? Lees hier het betoog en geef uw mening.

L. Verburg

Geertruidenberg

Een opmerkelijke handelwijze van minister Schippers: het wetsontwerp waarin wordt geregeld dat ziekenhuizen winst mogen gaan  uitkeren, is op de valreep teruggetrokken. Volgens de bewindsvrouwe moeten de technische details nog nader worden onderzocht.Winstuitkering en geld uit de kapitaalmarkt aantrekken door ziekenhuizen is al lang een wens van de VVD, die wordt gevoed door het niet uit te roeien liberale sprookje dat de concurrentie die hierdoor ontstaat, betere zorg zal opleveren. De risico's die het plan met zich meebrengt, zijn minder sprookjesachtig: onnodige verrichtingen om inkomen te genereren, ''doorschuiven'' van patienten met complexe problemen omdat die te duur zijn, hogere beloningen voor de top, ''upcoding'' van verrichtingen en bezuinigingen op kwaliteit om kosten te besparen.

Daar komt nog bij dat ziekenhuizen die winst uitkeren, verplicht worden tot het afdragen van vennootschapsbelasting. Zo haalt de overheid door de achterdeur weer terug wat ze aan de voordeur aan de burgers spendeert. Voor dit plan is maar één plaats: de prullenbak. 

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl.