Nieuws/Wat U Zegt
1013365
Wat U Zegt

Lezers geven Groningers gelijk: recht op compensatie

Uitslag Stelling: ’Noorden is uitgezogen’

Groningen is te lang in de steek gelaten in de aardgaskwestie. Dat vindt 85 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Driekwart van u vindt bovendien dat het noorden flink gecompenseerd moet worden voor opgelopen woningschade. „Groningen is lang genoeg uitgebuit.”

Naar verwachting gaat het kabinet binnenkort gehoor geven aan de jarenlange roep vanuit het noorden, dat steeds meer schade ondervindt door bevingen veroorzaakt door de aardgaswinning.

Een grote meerderheid van 89 procent neemt het de regering kwalijk dat zij nu pas luistert naar de provincie. Het Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwde al een jaar geleden voor toenemende onveiligheid en schade aan woningen.

Schande

Bewoners zijn terecht boos, vindt u: „Het is een schande, het noorden is veel te lang leeggezogen. Letterlijk en figuurlijk.”Den Haag heeft pakken boter op het hoofd. Dit speelt al jaren en men heeft er niets aan gedaan. Nu mag de burger straks weer de knip trekken om het gelag te betalen.”

Er moet een compensatieregeling komen, daar zijn de meeste stemmers van overtuigd. Van de deelnemers vindt 37 procent een miljard euro, het bedrag dat de Groningse commissaris van de Koning wil krijgen, redelijk. Daarentegen vindt 35 procent een miljard te weinig. „Het noorden is te lang genegeerd”, vindt u. Het gebied had volgens driekwart van de deelnemers ook sterker mee moeten profiteren van de aardgasbel, goed voor een opbrengst van 211 miljard euro sinds 1963. Het gebied had volgens driekwart van de deelnemers dan ook sterker mee moeten profiteren van de aardgasbel, goed voor 211 miljard euro opbrengst sinds 1963. Bijvoorbeeld door één procent van de opbrengst terug te krijgen, zoals Groot-Brittannië doet.

Velen vinden dat al dat geld verkwanseld is. „Nederland heeft op te grote voet geleefd. Nu moeten we daarvoor opdraaien door hogere belastingen en energierekeningen.” Bijna unaniem (96 procent) vinden de deelnemers dat Nederland een deel van de aardgasbaten in een spaarpot had moeten stoppen, net als Noorwegen heeft gedaan. Uit zo’n pot had dan mooi de schade betaald kunnen worden.

Geen optie

Welzijn moet altijd voor economie gaan, daarover is 66 procent van de deelnemers het eens. Maar direct stoppen met de hele gaswinning is geen optie, zegt 74 procent. Het kabinet wil de gaswinning in plaats daarvan ’fors verminderen’. Driekwart verwacht echter niet dat dit genoeg is om toekomstige aardbevingen te voorkomen. „Er moet minstens voor de helft minder gepompt worden. Anders heeft het geen enkele zin”, meent een deelnemer.

Slechts 18 procent is van mening dat er met volle kracht doorgepompt moet worden, omdat een kleine vermindering van de gaswinning grote gevolgen heeft voor het begrotingstekort. „Jammer voor het noorden, maar het is nu eenmaal een grote inkomstenbron voor Nederland.” Een ander zegt: „In het noorden wordt weinig toegevoegd aan de economie. Met dat aardgas dragen ze tenminste nog iets bij.”

Bijna de helft van de deelnemers sluit zich aan bij de bewering ’de actievoerders hebben weer gewonnen, de rekening gaat naar de gewone man’. Ruim driekwart verwacht na het terugschroeven van de aardgaswinning wél een hogere energierekening, en daar bent u uiteraard niet blij mee.

Velen menen dat de regering de noordelijke provincies achterstelt. „Het wordt tijd dat Groningen eens serieus genomen wordt. Bijna een halve eeuw heeft alleen Den Haag geprofiteerd van ons gas en nu zitten wij op de blaren!” roept een verontwaardigde deelnemer. Bijna driekwart vindt dat het noorden respectloos wordt behandeld door Den Haag. „Den Haag heeft Groningen op een schandalige wijze uitgemolken en aan het lijntje gehouden.”

Volgens 93 procent gebruiken de politieke partijen de aardgaskwestie om stemmen te winnen voor de gemeenteraadsverkiezingen. „Het is wel een erg toevallige timing”, sneert iemand. Dat de kraan gewoon weer wordt opengedraaid zodra het weer wat rustiger is in Groningen, daar twijfelt 70 procent van u niet aan. „Dit riekt verdacht veel naar een verkiezingsstunt. Want alleen de Randstad telt voor de politiek.”