1016417
Wat U Zegt

Beetje krom

Als supermarktmedewerkster maakt mevrouw S. Leurink de moeilijkheden rond de nieuwe alcoholwet van dichtbij mee. ,,Het is uiteindelijk niet de taak van de caissière om op de stoel van de ouders te gaan zitten, die dienen hun eigen verantwoordelijkheden te nemen.'' Lees verder en reageer!

Mw. S. Leurink:

Graag wil ik als supermarktmedewerkster reageren op het artikel (Tel. 8/1) over de nieuwe alcoholwet met betrekking tot de verkoop aan minderjarigen. Deze wet respecteren wij als supermarktmedewerkers, alleen kunnen wij ons niet vinden in het feit dat de drank niet "gekocht" mag worden door 16-jarigen, maar wel "verkocht" mag worden door 16-jarige caissières.

Beetje krom toch? In de slijterij mogen geen jongeren onder de 18 jaar werken, maar dat 16-jarigen kassawerkzaamheden verrichten en derhalve drank mogen verkopen is kennelijk niet bezwaarlijk. Supermarkten kunnen zo hun goedkopere arbeidskrachten behouden.Als een caissière een fout begaat, dan kan het haar werkgever een behoorlijke boete opleveren, om over het lot van de caissière maar niet te spreken.Als dit een normale gang van zaken is dan vragen wij ons af in wat voor land wij leven en hoe het met onze vrijheid gesteld is. Het is uiteindelijk niet de taak van de caissière om op de stoel van de ouders te gaan zitten, die dienen hun eigen verantwoordelijkheden te nemen.Denken ze in Den Haag nou werkelijk dat de jongeren vanaf 1 januari droogstaan? Die regelen heus wel wat anders om aan drank (en tabak) te komen. Het is alleen jammer dat dit over de ruggen van de supermarktmedewerkers wordt uitgevochten. Misschien is de volgende stap raadzamer: alle alcoholhoudende drank verwijderen uit de supermarkt en onderbrengen in de slijterij.