1016434
Wat U Zegt

'Het is droevig gesteld met de beheersing van de Nederlandse taal'

Uitslag Stelling: Geen 'kids' maar kinderen

De meerderheid (66 procent) van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is bang dat de Nederlandse taal aan het Engels ten onder gaat. "Laten we kids vervangen door kinderen en sale weer uitverkoop noemen", stelt iemand voor.

Deze week startten de eerste basisscholen het experiment voor tweetalig onderwijs. Het komende jaar zullen de leerlingen van deze scholen naast Engelse les ook vakken als geschiedenis en aardrijkskunde in het Engels krijgen. "Geen goede zaak", aldus 63 procent van de respondenten: "Kinderen hebben nu al problemen met aardrijkskunde en geschiedenis, hoe wil je die lessen in het Engels geven?" vraagt iemand zich af. Velen menen dat we de Engelse lessen beter aan het middelbaar onderwijs kunnen overlaten: "Onderwijs moet eerst in de Nederlandse taal. Pas dan kun je een buitenlandse taal goed leren." Volgens meer dan driekwart is het droevig gesteld met de beheersing van het Nederlands.

Tweetalig

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is er echter van overtuigd dat kinderen maar beter zo jong mogelijk Engels kunnen leren. "Nederlandse kinderen zullen hun brood later verdienen in een wereld waarin het meer dan ooit van belang is dat ze naast Nederlands ook goed Engels spreken", zei hij hierover. Ondanks de angst voor een 'verengelsing van Nederland' is 56 procent van de deelnemers het met Dekker eens. "Meertaligheid is essentieel in deze wereld en daarom is het verstandig om vroeg te beginnen met het leren van meerdere talen", stelt iemand. Een ander ziet het liefst nog meer talen in het basisonderwijs. Het is altijd in het voordeel van een kind om talen te kennen."Toch vindt 44 procent extra Engelse les op basisscholen overbodig omdat kinderen in het dagelijks leven al bedolven worden door Engelstalige televisieprogramma's, films en computerspelletjes. "Het begint in het digitale verkeer met sms, WhatsApp etc." stelt een van hen. "Als ze in het middelbaar onderwijs Engels krijgen, hebben ze via televisie en computer al heel veel opgepikt." Volgens meer dan de helft van de deelnemers is dit gebruik van Engelse termen onvermijdelijk in onze moderne samenleving, maar anderen blijken zich hier behoorlijk aan te ergeren: "Onze taal wordt steeds meer doorspekt met buitenlandse en zelf uitgevonden woorden en uitdrukkingen, hetgeen een verarming van het Nederlands betekent. Mensen tot in de hoogste ambtelijke posities beheersen het Nederlands niet."De Fransen hebben veel Engelse woorden buiten de deur weten te houden door overal een Franse vertaling voor te zoeken. Volgens 52 procent van de deelnemers zouden we hier in Nederland een voorbeeld aan moeten nemen: "Stop met het gebruiken van Engelse woorden door het zelfde te doen als in Frankrijk." Toch is niet iedereen gecharmeerd van deze 'vertalingsmanie': "Fransen en Duitsers bedienen zich overal met hun eigen taal en verwachten zonder meer dat wij hen verstaan. Als iedereen in Europa goed Engels leert dan hoeven niet alleen wij ons overal aan te passen." Maar ook wij Nederlanders kunnen nog best wat bijleren. Ruim de helft van de respondenten vindt namelijk dat de Nederlander niet goed Engels spreekt.Of er toekomst is voor de Nederlandse taal? Iets meer dan de helft denkt van wel, al dan niet beperkt. Volgens velen is het Nederlands een onderdeel van de Nederlandse identiteit en zal daarom niet verloren gaan. Anderen zien een 'bijrol' voor het Nederlands: "Het blijft behouden in vrienden- en familiekringen, net als lokale talen in andere landen. Nederland is allang geen trekker meer van de wereldeconomie. Dit is nostalgie." "Wij moeten niet aan een dood paard trekken, een internationale taal heb je meer aan."