Nieuws/Wat U Zegt
1020288718
Wat U Zegt

Brievencompetitie

’Stoppen met pappen en nathouden’

Dat wij niet of onvoldoende in staat zijn om scholen als het Haga Lyceum aan te pakken hebben we volledig aan ons zelf te wijten, meent Jan Pronk.

Het ontbreekt hier gewoon aan goede wetgeving die ons in staat zou moeten stellen om het bestuur van dergelijke omstreden islamscholen adequaat aan te pakken. Net als in Frankrijk moeten wij ook hier naar seculier onderwijs. Maar premier Rutte doet liever, samen met burgemeester Halsema, een appèl op de ouders om hun kinderen niet langer naar deze islamitische school te sturen.

Dat dit getuigt van een grenzeloze naïviteit hoeft hier verder geen betoog, het aantal leerlingen is nadien alleen maar toegenomen. En zo blijven de landelijke en gemeentelijke overheden maar proberen om met pappen en nathouden iedereen tevreden te houden, terwijl alleen keihard ingrijpen hier op z’n plaats zou zijn.

Jan Pronk, Beverwijk