Nieuws/Wat U Zegt
1021120
Wat U Zegt

'Moderne slavernij'

Aardig dat met name het kabinet zich vol lof uitlaat over de thuiszorg, zegt Jo Hanson uit Amsterdam, maar de verzorgenden hebben het niet gemakkelijk, "sterker nog daar is het vaak ronduit slecht mee gesteld."

"Het komt voor dat de planner zich gedraagt als de baas en regeert als een dictator! De verzorgenden moeten zich van minuut tot minuut verantwoorden, hebben zelfs geen fietstijd tussen de ene cliënt en de andere, laat staan voor koffie. Als er een cliënt door ziekenhuisopname of iets dergelijks uitvalt moet de verzorgende in haar/zijn eigen tijd wachten en krijgt daardoor 'min-uren', die van de vakantie-uren worden afgetrokken! Dit lijkt op moderne slavernij! De planner, de zorgregisseur en het zorghoofd (manager) van 't team, hoeven zich niet te verantwoorden voor hun werktijd! Zij nemen ook rustig de tijd om b.v. te roken en te pauzeren, terwijl de verzorgenden zich uit de naad werken! Dit geeft veel stress en irritaties bij de verzorgenden met alle gevolgen van dien, zoals ziekte, overspannenheid en burn-out!De cliënten zijn ook de dupe, want er is amper tijd voor hen! Een beetje extra aandacht is er niet bij! De verzorgenden zijn gedwongen alleen het hoogst noodzakelijke te doen en dan weer snel naar de volgende cliënt te gaan!

Het is mijns inziens zéér wenselijk dat de thuiszorgorganisaties terdege worden doorgelicht! In De Telegraaf belooft staatssecretaris Van Rijn de regels aan te zullen passen in 2015. Ik vrees dat dat voor vele hardwerkende en goedwillende verzorgers te laat zal zijn. Die zijn voor die tijd al opgebrand."