Nieuws/Wat U Zegt
1022314
Wat U Zegt

Staat gooit geld liever over de balk

Wat U Raakt: Roverheid

Heel vreemd: je hebt warempel ook mensen die vinden dat een béétje sjoemelen moet kunnen. Wie merkt dat nou? Komt bij: de inhalige overheid, de banken en andere instanties graaien in het groot, nou dan! Het ritselt in Den Haag van de zakkenvullers, waarom zouden gewone burgers dan niet meegraaien?

´Lekker he, afgeven op bijstandsfraudeurs,´ schampert Dick Offringa in zijn reactie. ´Nergens in uw column staat dat het maar een klein percentage is.´

Lekker klein! De gemeente Rotterdam, waar 36.000 mensen een bijstandsuitkering ontvangen, stuurde wat inspecteurs op pad. Van de 450 thuis bezochte steuntrekkers konden er meteen 145 uit de bijstand, want zij kregen die onterecht. Fraudeurs! Bij 27 steuntrekkers kon de uitkering worden verlaagd, want ook zij hadden gerommeld, bijvoorbeeld door niet te melden dat zij samenwonen.

Eénderde liep te stelen. Ik vind dat nou niet zo´n klein percentage! Er is geen reden om aan te nemen dat het elders in het land beter is. In elk geval was de opbrengst - ruim twee miljoen - interessant genoeg voor de gemeente Rotterdam om komend jaar weer extra te controleren.

´Aan uw column valt niets toe te voegen. Alles wat u schrijft is de bittere waarheid´, mailt mij mevrouw M. van Oploo, die de grootste schuld legt bij de overheid. ´Die is net een vals roofdier. Gaat niets ontziend en zonder scrupules door de bevolking tot op het bot uit te zuigen.´

Toe maar.

´Fraudegeld is heus niet het enige gestolen geld dat de overheid niet terug geeft aan de burgers,´ reageert L. S. Weller. ´Wat te denken van de elektrische auto´s, die waren vrijgesteld van wegenbelasting? Eigenaren van ´gewone´ auto´s moesten daarom méér wegenbelasting betalen. Per 1 januari vervalt de vrijstelling, maar ik heb nergens gelezen dat ook de verhoging voor gewone automobilisten vervalt of wordt terugbetaald,´ mailt Weller. Hij noemt het een sprookje dat de tarieven omlaag gaan als iedereen eerlijk belasting betaalt en er niet wordt gefraudeerd. Het kwartje van Kok is zijn voorbeeld dat de overheid zelf niet te vertrouwen is en alleen nog maar meer geld over de balk zal gooien, naar gelang er fraude wordt opgespoord en er dus geld overblijft.

Menige lezer noemt het ´hoog tijd´ dat beroepswerkelozen niet alleen een sollicitatieplicht krijgen, maar ook een acceptatieplicht, zodra zich werk aandient. ´Het is te dwaas voor woorden dat buitenlanders hier binnen de kortste keren werk kunnen vinden, terwijl duizenden Nederlanders werkeloos thuis zitten met een uitkering.´

´Het is absurd dat kleine spaarders door de belastingen worden uitgeknepen, terwijl multinationals hier hun hoofdkantoor kunnen vestigen, zonder enige bijdrage aan de werkgelegenheid. Zij kiezen hier een adres uitsluitend om elders de belasting te ontduiken.

Geen enkele lezer verwacht dat de ´roverheid´ ooit gestolen geld aan de burgers zal terug geven. Als voorbeeld van ´overheidsfraude´ wordt de ozb nogal eens genoemd. Bij stijging van de huizenprijzen, steeg die. Maar de ozb bleef stijgen, ook toen de huizenprijzen fors waren gedaald!