Nieuws/Wat U Zegt
1024821981
Wat U Zegt

’Huurder in de knel door huurverhoging’

Minister Ollongren vindt het onverstandig de huren te bevriezen, omdat woningcoöperaties de huurinkomsten hard nodig hebben om te bouwen. Zij vergeet echter één ding: de verhuurdersheffing, schrijft L. van den Hemel.

Minister Blok heeft die heffing een aantal jaren geleden ingesteld, zodat nu de eerste vier maanden van het jaar de huur naar de overheid gaat. Het gevolg is dat er minder woningen gebouwd worden. Bovendien telt een tweede aspect, de minister gaat onderzoeken hoe hard verschillende groepen huurders getroffen worden door de crisis. Kortom een oplossing nadien, als deze er al komt. Verstandiger is nood voorkomen!

Je zult maar een laag tot matig inkomen hebben, je baan verliezen of al jaren geen pensioenindexering hebben. En dan komt elk jaar die vermaledijde huurverhoging in juli weer! Zoals een leerkracht op de basisschool zei: ‘De helft van mijn salaris gaat naar de huur.’

Op de één of andere manier wil het kabinet niet begrijpen dat door de jaarlijkse huurverhoging een toenemend aantal mensen het steeds moeilijker krijgt. Tel daar nog eens die rampzalige coronacrisis bij op..

L. van den Hemel,

Middelburg