Nieuws/Wat U Zegt
1026491
Wat U Zegt

’Zonder controle wordt het een staat binnen de staat en dat is ontoelaatbaar’

Uitslag Stelling: Veiligheidsdienst te stiekem

Net als een groot deel van de Tweede Kamer willen de deelnemers aan de Stelling van de Dag dat minister Plasterk tekst en uitleg geeft over de werkwijze van de inlichtingendienst AIVD.

De Kamer is bezorgd over de onthulling dat de AIVD informatie verzamelt van alle gebruikers van internetfora, en niet alleen van de bezoekers tegen wie een verdenking bestaat. Het is volgens de huidige wetgeving toegestaan om informatie te verzamelen van verdachten, maar niet om allerlei informatie te verzamelen teneinde verdachten te vinden.

Van de deelnemers vindt 56 procent het belangrijk dat dit onderscheid wordt gemaakt, en dat het ’erg’ is dat de AIVD zo’n ’sleepnetmethode’ hanteert.

Schandalig

Een meerderheid antwoordt het een ’schandalige schending van de privacy’ te vinden dat iedereen wordt gecontroleerd om een paar terroristen te kunnen pakken.

Toch is 71 procent het eens met de uitspraak ’het is goed dat de AIVD op het internet jaagt op terroristen, er gebeurt heel veel wat wij niet weten’. „Als er iets gebeurt, hebben zij het weer gedaan”, merkt een deelnemer op. „Houden zo”, vindt een ander. „Ze probéren voor de veiligheid te zorgen. Er is zoveel wat de burger niet weet en ook nooit te weten komt.”

„Omdat het werk van die dienst geheim is, wordt er door heel wat mensen, politici incluis, op los gefantaseerd”, vermoedt een deelnemer.

Minister Plasterk verklaarde dat de AIVD zich aan de wet houdt, maar 80 procent van de deelnemers denkt dat hij niet alles weet. „Minister Plasterk is niet sterk in zijn informatie”, zegt u, ook al verklaarde de bewindsman vorige week in de Kamer dat hij van alle AIVD-methoden op de hoogte is.

Bovendien, zo zei hij, heeft het toezichtsorgaan CTIVD tot nu toe niet aan de bel getrokken. U (70 procent) vindt echter niet dat de minister er daarom van uit mag gaan dat alles met de AIVD in orde is.

Een deelnemer zegt: „Wij zullen nooit weten wat de AIVD werkelijk doet en Plasterk weet dat ook maar voor een deel. Hier zullen burgers dan ook nooit duidelijkheid over krijgen.” „Het is dus alles voor de show wat er nu gebeurt”, verwijst een stemmer naar de roep om opheldering vanuit de Kamer.

D66 en SP vinden dat er een parlementaire enquête moet worden gehouden over de werkwijze van de AIVD en 50 procent is het daar mee eens.

Desondanks betwijfelt 62 procent de zin van dit middel omdat de veiligheidsdiensten uiteraard geen openheid van zaken kunnen en mogen geven. Dat wordt door velen van u wel betreurd. „Ze moeten zich aan de wet houden en gecontroleerd kunnen worden. De minister moet altijd kunnen ingrijpen!” „Zolang er controle is, mag alles. Zo niet wordt het een staat in een staat en dat is ontoelaatbaar”, waarschuwt een deelnemer.

Sommigen vinden de roep van D66 geen zuivere koffie. „Het is gewoon een geheime dienst. Maar de verantwoordelijke minister is een zwakke minister. Dus de oppositie, met name Pechtold, ruikt bloed. En stemmetjes winnen gaat voor veiligheid.”

Meer ruimte

Een ruime meerderheid (69 procent) vindt het tijd dat de wettelijke bevoegdheden van de inlichtingendienst opnieuw worden gedefinieerd. „Ze zijn er om boeven te vangen, jammer dat ze er met de wet in de hand niet genoeg kunnen vangen”, zegt een stemmer die vindt dat de AIVD meer ruimte moet krijgen. Een ander zegt daarentegen dat de „beveiligingsdiensten continu het hele volk in gijzeling nemen door steeds te roepen: als we niet al die bevoegdheden krijgen, kunnen we jullie niet beschermen”.

„Het blijft een moeilijke zaak”, vat een van u het dilemma samen. „In principe gaat veiligheid voor alles, maar dit gaat ten koste van de privacy, en dat is de prijs die wij betalen.”