Nieuws/Wat U Zegt
1035813423
Wat U Zegt

’Kernenergie levensgevaarlijk’

Het is een terechte opmerking dat bio-energie een grove inschattingsfout is. Hetzelfde geldt overigens ook voor kernenergie, stelt Willem Jonkmans.

Één echte fout en het leed is niet te overzien. Voorbeelden van grote catastrofes te over. Ook nu nog is er gemiddeld elke 4 à 5 dagen wel ergens in wereld een incident in een kerncentrale die valt onder de noemer zorgwekkend.

En dan vergeten we de 2000 jaar opslaan van radioactief afval, of de gevolgen van een aanslag of oorlog. Waarom werden nog niet zo lang geleden er jodiumtabletten uitgedeeld? Als je dan nog steeds niet naar de vele alternatieve kijkt?

Willem Jonkmans