Nieuws/Wat U Zegt
1036507281
Wat U Zegt

’Bevolkingsgroei afremmen’

Veelal worden de woningbouw, wegenbouw, landbouw, veeteelt e.d. aangewezen als de boosdoeners in de discussie over de klimaatcrisis. Als je wat dieper kijkt is de mens de boosdoener want die eet, woont, rijdt etc.

Willen we dus de klimaatcrisis aanpakken moeten we eens gaan kijken wat de uitstoort per mens in en dat doen we dan niet door de CO2 uitstoot in een land te bekijken maar te kijken naar de consumptie van een mens (goederen, diensten, voedsel etc) en rekenen de uitstoot van die goederen etc aan dat persoon in een bepaald land toe. Het feit dat de meeste produkten die wij consumeren in Nederland elders worden gemaakt met de bijbehorende vuiluitstoot betekent nog niet dat dat land dan verantwoordelijk is voor die uitstoot. Immers betekent geen vraag geen uitstoot. Als we de uitstoot per persoon per land weten kunnen we ook gaan kijken of misschien in die landen de bevolkingsgroei kan worden afgeremd.

Dus misschien is het niet een kwestie van minder huizen bouwen of minder koeien maar gewoon minder mensen. Een simpele manier om dit te bereiken is een einde of een beperkig making aan kinderbijslag en kindertoeslagen (liefst geen toeslagen maar anders maximaal voor twee kinderen en bij meer dan twee een verhoogde belasting).

Jeffry Kuperus

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo