Nieuws/Wat U Zegt
1039681371
Wat U Zegt

’Hoe kan Remkes een onafhankelijk bemiddelaar zijn?’

Uitslag Stelling: Zoethoudertje voor boeren

Het kabinet heeft Johan Remkes aangewezen als bemiddelaar in het stikstofconflict maar de boeren zien zijn benoeming niet zitten. Het merendeel van de respondenten (92%) kan dat heel goed begrijpen. „De boeren staan dan al met 2-1 achter.”

Remkes is als oud-voorzitter van de Commissie Stikstofproblematiek niet onafhankelijk, aldus de respondenten. „De commissie-Remkes heeft zelf geadviseerd om boeren uit te kopen om zo de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Hij deelt dezelfde mening als het kabinet. Daarom is hij uiteraard ook aangesteld”, reageert iemand. Een ander schrijft: „De man is VVD’er... Dat zegt toch genoeg. Iets met slager die zijn eigen vlees keurt en zo”.

Een schamele 6 procent vindt Remkes wel geschikt als bemiddelaar hoewel sommigen daar wel een kanttekening bij plaatsen. „Voordeel is dat hij het dossier goed kent, maar de vraag is of hij zich ook in de situatie van de boeren kan verplaatsen.”

De overgrote meerderheid van de respondenten denkt niet dat bemiddeling in het stikstofconflict partijen nader tot elkaar kan brengen, in ieder geval niet op de manier zoals het kabinet het nu voorstelt. „Remkes heeft al te veel gedaan in dit dossier. Komt over alsof hij het nog maar een keer moet uitleggen. Er had een ervaren mediator aangesteld moeten worden die onafhankelijk de partijen met elkaar in gesprek brengt.” Een ander vindt het al te laat voor bemiddeling. „Ze hadden eerst met de boeren moeten praten over eventuele mogelijkheden hoe het probleem opgelost kon worden. En niet een rapport presenteren en het zo willen uitvoeren. Het kabinet heeft deze ellende over zichzelf afgeroepen.”

Dat Rutte al op voorhand zegt dat stikstofdoelen en het tijdspad niet ter discussie staan, helpt niet mee om het vertrouwen van de boeren te winnen, vinden vrijwel alle respondenten. „Het kabinet wil geen millimeter toegeven en daarmee zijn gesprekken zinloos en alleen voor de bühne”, stelt een respondent. Een andere deelnemer vraagt zich eveneens af wat er te bemiddelen valt als het kabinet niet bereid is de plannen te wijzigen. „Het is alleen maar een zoethoudertje voor de boeren. Ik zou zeggen, ga eens bemiddelen bij Tata Steel, Shell of de datacenters.” Een ander hekelt de ’dictatuur vanuit Brussel’. „Nu gaan ze het mestbeleid ook nog aanpakken, we houden hier geen boer meer over.”

Dat er veel misverstanden leven bij de boeren over de stikstofplannen, zoals het kabinet stelt, geloven de meeste stellingdeelnemers niet. „Helaas is het anders, er leven juist misverstanden bij politici”, meent iemand. „De meeste politici weten niet eens waar de uiers van een koe zitten. Laat staan dat ze er verstand van hebben” Een ander zegt: „Er leven zeker misverstanden bij boeren, maar de politiek snapt nog steeds niet waar het de boeren om gaat.”

Een op de drie respondenten is het er overigens wel mee eens dat de stikstofuitstoot teruggebracht moet worden en bijna 30 procent is van mening dat boeren onderdeel zijn van het probleem. Een van hen zegt: „Boeren moeten begrijpen dat het minder moet. Nederland is te klein voor megastallen”.

Driekwart gelooft dat er nog wel degelijk toekomst is voor de boeren in Nederland. „Maar er moet anders geboerd worden en anders gekeken worden naar hoe we met de voedselproductie omgaan.”