Nieuws/Wat U Zegt
1042356775
Wat U Zegt

’Gas alleen voor eigen bewoners’

Het aardgas in Groningen staat centraal in de discussie. Normaal is het hebben van een grondstof voor een land een lucratief bezit, meent ing. C.W. Noks.

Het gas kan immers verkocht worden aan evt. buitenlandse afnemers, die daarvoor weer geld in het laatje van het land zelf brengen. Zo ook is ons aardgas door de regering verkwanseld aan België en Frankrijk met langlopende contracten. Nu moet Nederland, om milieutechnische redenen, massaal van het gas af, terwijl juist in buurlanden, zoals Duitsland, gas omarmd wordt. Dit heeft tot doel de gaswinning in Groningen te reduceren, om de gevolgen daarvan, t.w. bodemverzakking, tegen te gaan.

Hoe was dit ook al weer in Limburg, waar na het sluiten van de kolenmijnen in 1964, tot op de dag van vandaag nog verzakkingen voorkomen. Hoe zijn die Limburgers daarvoor gecompenseerd? Interessante vraag. Het verdient aanbeveling om het Nederlandse aardgas te gebruiken voor de Nederlanders, een oplossing te vinden voor de schade die wordt geleden en die adequaat te compenseren, de contracten met het buitenland af te kopen en vooral de nutteloze verbranding van biomassa te stoppen.

Ing. C.W. Noks, Rotterdam