Nieuws/Wat U Zegt
1045349
Wat U Zegt

Uitslag Stelling: Brussel doof, dom en blind

In de Europese Unie worden miljarden verdiend met mensenhandel, corruptie is een groot probleem en als klap op de vuurpijl blijken er bijna 900.000 mensen in slavernij te leven. Een blamage, vinden de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

Vorig jaar nog werd de EU onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar inzet voor vrede, democratie en mensenrechten in Europa. Na het misdaadrapport van de CRIM-commissie, een onderzoekscommissie van het Europees Parlement, concludeert ruim driekwart van de deelnemers dat de prijs niet verdiend was.

Enkele mensen merken op dat ze het vorig jaar al niet konden geloven. „Het is zeer slecht gesteld met de mensenrechten, ook in Nederland”, benadrukken zij. De sociale ambities van de Europese Unie zijn er volgens 84 procent met het CRIM-rapport niet geloofwaardiger op geworden.

Het Europees Parlement bespreekt op 23 oktober de onderzoeksresultaten. Dat is al vrij spoedig, maar dat betekent volgens de overgrote meerderheid allerminst dat er ook snel maatregelen zullen volgen om deze „gigantische problemen”, zoals de commissie ze zelf noemt, op te lossen. Veel vertrouwen in de daadkracht van de Unie leeft er kennelijk niet. En bovendien, zegt u: „Het probleem bestaat al jaren. Waarom is het nu opeens gigantisch?”

Incompetentie

De EU kampt met zo veel problemen, wuift een deelnemer het rapport weg, en wel in de eigen gelederen. Velen sluiten zich daarbij aan. Incompetentie en fraude springen eruit. „Hoe groter de EU, hoe groter het probleem.”

Ú had de rampspoed al zien aankomen. „Dat krijg je ervan als je steeds meer zeer arme landen met criminele en corrupte topfiguren toelaat.”

Van de deelnemers verklaart 56 procent niet te schrikken van de berichten dat 880.000 mensen in de Unie als slaaf worden gebruikt. Sommigen denken dat „de cijfers zoals altijd wel weer vreselijk opgeblazen zullen zijn”. Opvallend vaak klinkt de opmerking „we zijn allemaal slaven van de EU”.

Volgens het rapport zijn in de EU 3600 criminele organisaties actief. Ook dat verbaast u in het geheel niet. U weet ook waar Europa dat aan te danken heeft: de bewaking van de buitengrenzen is een lachertje, vindt 95 procent. De open grenzen in de EU wakkeren de internationale georganiseerde misdaad aan, is de overtuiging van ook 95 procent. Voor 93 procent is de oplossing eenvoudig: alle landen moeten aan hun eigen grenzen weer kunnen controleren wie ze willen.

Simpel

Een deelnemer merkt op: „Als dit alles met een simpel onderzoek boven tafel kan komen, waarom kunnen politie en justitie (in de diverse lidstaten) dit probleem dan niet aanpakken?”

Grensoverschrijdende criminaliteit is echter bij uitstek een taak van de EU. Volgens de deelnemers aan de Stelling van de Dag ligt daar juist het probleem. Volgens 91 procent is de EU niet berekend op die taak.

De CRIM-commissie heeft een aantal eisen geformuleerd om de problemen het hoofd te bieden. Een daarvan is wettelijke bescherming van klokkenluiders binnen Europa. Van u vindt 89 procent dat een goed voorstel. Dat is niet het geval met een andere aanbeveling, namelijk dat de belastingparadijzen opgedoekt moeten worden. Misschien een mooi plan, maar 91 procent betwijfelt dat het er echt van gaat komen.

Een andere aanbeveling luidt dat EU-mensen die voor witwassen of corruptie zijn veroordeeld, gedurende vijf jaar niet meer voor de overheid mogen werken. Van de deelnemers vindt 15 procent dat geen goede maatregel.

Een verontwaardigd commentaar: „Als je veroordeeld bent voor corruptie, hoor je nóóit meer een overheidsbaan te krijgen!”

Voor meer illustraties: www.pluisproducties.nl