1048344
Wat U Zegt

'Ambtenarij'

J. Oosterhof uit Hellendoorn neemt het op voor 'de ambtenarij', die naar aanleiding van de commotie rond een voor de winkel geplaatst bankje in Bergen veel kritiek heeft gekregen. "Ambtenaren doen niet anders dan handhaven en uitvoeren wat bestuurders over hun inwoners uitstorten."

J. Oosterhof, Hellendoorn:

Naar aanleiding van het optreden tegen een voor de winkel geplaatst bankje in Bergen is veel kritiek losgebarsten op 'de ambtenarij'. Toch wil ik het opnemen voor die ambtenaren! Zij doen niet anders dan handhaven en uitvoeren wat bestuurders over hun inwoners uitstorten. Al de regels – hoe onzinnig ook -  kom tot stand dank zij de gemeentelijke bestuurders. De gemeenteraad stelt verordeningen vast en het college van B & W stelt beleid vast. De ambtenaren voeren alleen maar uit.

Natuurlijk, ambtenaren bedenken in hun ijver ook heel veel van die regels. Bestuurders moeten echter er voor waken dat in regelgeving niet wordt doorgedraafd. Wanneer bestuurders ambtenaren geen halt toeroepen gebeurt dat waar we nu mee te maken krijgen. Dat kan voortkomen uit onkunde van bestuurders of wel uit gebrek aan daadkracht om de ambtenarij tot de orde te roepen. Vul zelf maar in voor uw eigen gemeentebestuur.

Gemeentebestuurders klampen zich veelal vast aan regelgeving om zelf geen verantwoordelijkheid meer te hoeven nemen. “Het staat nu eenmaal zo geschreven” is een makkelijk excuus.

Deze oeverloze regelgeving heeft zich versterkt sinds de rampen in Enschede en Volendam en bij ieder volgend incident zien wij een nieuwe roep om regeltjes.

Overigens, ik ben geen gemeentelijk ambtenaar geweest, maar lange tijd gemeentelijk en provinciaal bestuurder. De eerste vraag die een ambtenaar van mij aan een burger moest stellen was : “Waarmee kan ik u van dienst zijn? “

Discussieer mee over dit en andere onderwerpen op www.wuz.nl!