Nieuws/Wat U Zegt
1048724452
Wat U Zegt

Lezers: velen lichten de hand met coronamaatregelen

Uitslag Stelling: Meer dwang noodzakelijk

Minister Hugo de Jonge wilde een quarantaineplicht instellen voor met Covid besmette personen en degenen die in contact met hen zijn geweest. De Tweede Kamer vindt dit nog te vroeg. De stemmers op De Stelling van de Dag niet.

Zij zouden graag zien dat Nederlanders gedwongen in isolatie gaan, vanaf het moment dat ze weten dat ze in aanraking zijn geweest met een met corona besmet persoon.

De ene helft van de respondenten denkt dat er nu al genoeg wettelijke mogelijkheden zijn om zo’n plicht in te stellen, de andere helft denkt juist van niet. Een voorstander van een dwangmaatregel: „Als het vanuit de wet verplicht is, dan wordt de druk om in quarantaine te gaan vast groter”. Aan de andere kant noemen sommigen een wettelijke regeling voor thuisquarantaine ’ongrondwettelijk'. Anderen vrezen dat beleidsmakers na de invoering van zo'n wet deze niet meer gaan terugdraaien als corona is bezworen.

Weer iemand anders vindt het te vroeg voor algehele drastische maatregelen. „Waarom niet nu verplicht testen bij terugkomst uit een gevaarlijk gebied en buitenlanders terugsturen die uit deze gebieden komen?”

Een meerderheid vindt wel dat er nieuwe wettelijke mogelijkheden moeten komen om Nederlanders te dwingen thuis te blijven als ze in aanraking zijn geweest met een besmet persoon of zelf zijn besmet. Een flinke meerderheid van de deelnemers denkt echter niet dat zo'n dwangmaatregel goed is te handhaven.

Een idee om handhaving te vergemakkelijken: ,,Zet alle mensen die positief zijn bij elkaar, zodat niemand weg kan.” Een ander idee: „Er gewoon een boete op zetten van € 100.000. Dan blijven mensen echt wel thuis” Een deelnemer laat weten dat besmette werknemers, of besmette naasten hebben, best thuis willen blijven, maar dat zij worden verplicht om door te werken door hun werkgevers. „Zij zouden vervolgd moeten worden.”

Aanleiding voor De Jonge om in eerste instantie een quarantaineverplichting in te voeren, was dat veel mensen niet in quarantaine gaan als ze weten dat ze in aanraking zijn geweest met een besmet familielid of kennis. Het zou kunnen komen doordat zij zich schamen dat ze zich niet aan de coronaregels hebben gehouden. Slechts een derde van de respondenten kan zich dit voorstellen.

Sommigen denken dat een quarantaineplicht het probleem van het niet-melden alleen maar groter zal maken.

De meeste stemmers zouden bij een corona-onderzoek de namen doorgeven van al degenen met wie ze in contact zijn geweest, ook al wil iemand dat niet. Veel meer respondenten zou ook de naam doorgeven van iemand van wie ze weten dat hij of zij is besmet, maar zich niet aan de quarantaineregels houdt. Een reactie: „Iemand aangeven is niet klikken. Juist door blijven lopen is moorddadig.”

De GGD’s zijn overbelast. Die in Amsterdam vraagt zelf al aan positief geteste cliënten om zelf contacten te bellen. Maar een klein deel van de stemmers denkt dat dit afdoende is. Ook maar een kwart denkt dat het hele coronabeleid van het moment afdoende is. Een van de deelnemers vindt de maatregelen weliswaar voldoende, maar: „Het is beschamend om te zien dat er door zo velen de hand mee wordt gelicht. Dit zal dwang noodzakelijk maken.”