Nieuws/Wat U Zegt
1055119848
Wat U Zegt

’UWV meet met twee maten’

Het UWV gaat 2,2 miljoen euro aan te veel betaalde uitkeringen niet terugvorderen. Leuk voor de mensen die het betreft maar het staat wel in schril contrast met het volgende, mailt M.J.A. Mulder.

Onze jongste dochter, chronisch ziek (MS) en derhalve voor een fors percentage afgekeurd, werkt nog slechts 10,5 uur per week ipv de gebruikelijke 40 uur. Daarnaast heeft zij een WIA-uitkering. Bepaaldelijk geen vetpot. Elke maand is het weer een puzzel hoe zij de eindjes aan elkaar moet knopen. Meestal lukt dat niet.

Maar, zo dacht zij circa 18 maanden geleden in haar onschuld, ik krijg een ambtsjubileumgratificatie voor 25 jaar trouwe dienst zodat ik mij in ieder geval een maand geen zorgen hoef te maken. Het ging om nog geen 300 euro.

Helaas kwam zij bedrogen uit want het geld van de gratificatie werd door het UWV op haar uitkering gekort. Dat kan dus wel.

Dit is zo demotiverend, temeer omdat zij tot die groep behoort die tweemaal worden gestraft. Voor de ziekte en voor de financiele consequenties daarvan. De wet mag dan misschien wel correct zijn toegepast maar het blijft iets om over te huilen.

M.J.A. Mulder,

Waddinxveen