Nieuws/Wat U Zegt
1056825
Wat U Zegt

Halsstarrige regeltoepassing

Volgens Th. Gresnich uit Arnhem is het niet uit te leggen dat de briljante Israëlische studente Lital Cohen wegens rechtlijnige toepassing van de regels geen studie in Nederland kan volgen door uitloting. Vindt u dat ook of zijn de regels nu eenmaal de regels en geldt bovendien ook voor veel Nederlandse studenten dat ze teleurgesteld langs de zijlijn staan omdat ze zijn uitgeloot? Lees hier verder en geef uw mening.

Te vaak worden regels toegepast om de regels zelf, en niet om de achterliggende gedachte daarvan. DUO betreurt de situatie maar doet er niets aan, want regels zijn regels! Dat het Israëlische systeem van hoger onderwijs tot de beste van de wereld behoort wordt in de beoordeling niet meegenomen. De betreffende regels (vooropleiding buiten Nederland) zijn dus niet goed, te algemeen en zouden een escape clausule moeten bevatten. Vooruitlopend daarop dient Lital Cohen toegelaten te worden tot de studie, want zij mag geen slachtoffer worden van het feit dat de regeltjes niet deugen.

Th. Gresnich, Arnhem

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl.