Nieuws/Wat U Zegt
1058084
Wat U Zegt

'Zorg privatiseren maakt het veel goedkoper'

Volgens briefschrijver H. Leber uit Almere wordt de zorg, helemaal niet steeds duurder. Tenminste, dat zou niet hoeven. De kosten zouden juist dalen, maar de burger merkt hier niets van, omdat de rekeningen wel steeds hoger worden. Dat zit hem volgens de lezer in topsalarissen, fraudeurs en andere graaiers in het zorgsysteem. Hoe denkt u hierover?

"Van veel discussies die worden gevoerd op televisie, krijg ik een gevoel van onbehagen. 'De zorg wordt weer duurder of zelfs onbetaalbaar', hoor ik dan iemand zeggen. Maar dat is totale onzin! De zorg wordt juist goedkoper, net als medicijnen, de behandelingen worden efficiënter en de apparatuur steeds beter. Waar zit het hem dan in? Overhead, managers, dure ziekenhuizen, topsalarissen, fraude en met name dure rekeningen die aan de zorgverzekeraars worden verstuurd. Voorbeeld: een nacht ter observatie in het ziekenhuis verblijven kost 1850 euro, een herhaalrecept schrijven vanuit het ziekenhuis 250 euro, een consultatie van 10 minuten kost je 260 euro en ga zo maar door. Mijn oplossing: ziekenhuizen opdoeken en vervangen door commerciële, efficiënte privéklinieken. De kosten worden gehalveerd, fraude verdwijnt, en overhead is verdwenen, zorgpremie gehalveerd. Dat noem ik hervormen."

H. Leber, Almere

 

Lijkt het u verstandig om de zorg te privatiseren? Zorgt dat er wel echt voor dat de kosten dalen? Discussieer mee over dit en andere onderwerpen op www.wuz.nl.