Nieuws/Wat U Zegt
1058765807
Wat U Zegt

Brief 3: ’Zo snel mogelijk kabinet formeren’

Natuurlijk was het beter geweest als Rutte had gezegd dat de naam Omtzigt was gevallen als aandachtspunt voor de verkenningen, zegt J. Schuddeboom.

Als dat terloops gebeurd is, tussen allerlei andere opmerkingen, zou het misschien geloofwaardig kunnen zijn dat 3 gesprekspartners zich dat niet herinneren. Het zou ook een interpretatie van de notulist kunnen zijn ..... Best een lastige zaak en niet goed te praten.

Maar dat in tijden van crisis de formatie hiervoor vele weken moet worden opgeschort is ongelofelijk! Met een nieuw kabinet het land uit de crisis trekken heeft toch de hoogste prioriteit! Dat bleek ook uit de gunstige verkiezingsuitslag voor de VVD.

De oppositie likte zijn wonden na voor hen teleurstellende verkiezingsuitslagen, rook vuur, sleep de messen en stookte het vuurtje nog eens op en reageerde zijn frustratie op disproportionele wijze en in onfatsoenlijke bewoordingen af op Rutte

Het zou voor de crisissituatie van ons land goed zijn als alle fracties in goed samenspel zo snel mogelijk een kabinet formeren en aan het werk gaan om de grote problemen , waar ons land voor staat op te lossen , onder leiding van een ervaren bestuurder.

J. Schuddeboom