Nieuws/Wat U Zegt
1060489219
Wat U Zegt

’Geen vertrouwen meer in rechtsstaat’

Mevr. A. Andringa is het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat kwijt na de uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de compensatie van de spaartaks.

En hup daar vliegt mijn vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat het raam uit. De Hoge Raad oordeelde in de box-3 spaartakszaak dat spaartaksbetalers die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt, geen recht op compensatie hebben. Als de hoogste rechter oordeelt dat niet-tijdige-bezwaarmakers tegen een rechtmatige belasting geen recht op compensatie hebben dan begrijp ik dat. Als de hoogste rechter zelf oordeelt dat een belasting onrechtmatig is en dan toch de goedwillende belastingbetaler in de kou laat staan, is er iets grondig mis. Zelf heb ik mijn spaargeld met zwaar werk (en veel overuren) in de bejaardenzorg over vele jaren bij elkaar geschraapt. Als burger heb ik er recht op om er vanuit te kunnen gaan dat opgelegde belastingen rechtmatig zijn en behoor ik moe thuis van werk me niet te hoeven verdiepen in fiscale rechtmatigheidsvragen (iets waar ik als niet-jurist ook helemaal niet voor opgeleid ben) en het aanspannen van bezwaarprocedures. De Nederlandse rechter (en bij uitstek de Hoge Raad) behoort mij daartegen te beschermen. Maar daar faalde zij vorige week schromelijk in.

Mevr. A. Andringa, Amsterdam