Nieuws/Wat U Zegt
106077914
Wat U Zegt

’Natura2000-indeling heroverwegen’

Door het volledig verkeerd duiden van de Natura2000-gebieden in ons land zitten we nu al jaren met een onoplosbaar stikstofprobleem, vindt Jan Pronk.

Hierdoor wordt het bouwen van nieuwe huizen ernstig bemoeilijkt en klagen projectontwikkelaars terecht steen en been. Zolang ons kabinet echter weigert om het aanwijzen van deze Natura2000-gebieden opnieuw bij de EU aan te kaarten en te heroverwegen blijven we tegen deze problemen aanlopen. En zo wordt de woningnood in ons land groter en groter en blijft premier Rutte en zijn coalitie gewoon star op hun handen zitten. Misschien is het wel eens goed dat deze kwestie volledig in de soep loopt en huiszoekend Nederland massaal de straat op gaat en protesteert. Want op deze manier verandert er niets en doet politiek Nederland net of hun neus bloedt.

Jan Pronk, Beverwijk