Nieuws/Wat U Zegt
1064495188
Wat U Zegt

’Renteverhoging logische stap’

Om de inflatie te beteugelen gaat de ECB de rente in juli en september met in totaal 0,75 procent verhogen. Een doodnormale en goed uit te leggen stap, vindt Jan Pronk.

Binnen de EU leidt die maatregel echter altijd weer tot gefronste wenkbrauwen vanwege de situatie in de Middellandse Zee regio. In Italië, Spanje, Griekenland en toch ook Frankrijk zorgt een hogere rente namelijk altijd tot meer stress omdat de rente op de staatsschuld daarmee fors oploopt. Al jaren doen deze landen relatief niets aan deze heikele kwestie en zorgen er dus voor dat de ECB hun rentebesluiten baseren op hun situatie en niet op het algemeen belang van alle lidstaten. En dat klopt gewoon niet. Al jarenlang zijn ook de Middellandse Zee landen verplicht om te hervormen en hun staatsschuld terug te brengen. Dat dit niet gebeurt leidt echter niet tot sancties, maar eerder dus tot faciliterend gedrag vanuit de EU. Dat wij door de al jarenlang laag gehouden rente onze pensioenen al 13 jaar niet hebben kunnen verhogen interesseert geen hond in het hautaine Brussel. Als nettobetaler zijn onze belangen toch gewoon ondergeschikt. We doen het er maar mee.

Jan Pronk, Beverwijk