Nieuws/Wat U Zegt
1066891386
Wat U Zegt

’Pak liever de bevolkingsgroei aan’

De wereldbevolking is sinds 1800 gegroeid van circa 1 miljard naar ruim 7 miljard mensen met als koplopers Afrika en Azië, stelt Otto Tempelaars.

Als we het onlangs tot stand gekomen Klimaatakkoord in dit perspectief plaatsen, dan zullen de opstellers daarvan zich in alle ernst moeten afvragen of er naast een Klimaatakkoord ook maatregelen, maar dan wel in wereldverband, noodzakelijk zijn om de enorme bevolkingsgroei te beteugelen. Want dat is een niet te ontkennen probleem.

De politiek zwijgt echter in alle talen als het gaat om maatregelen gericht op de verdere groei van de wereldbevolking. Maar hoe meer mensen zich op het aardoppervlak bevinden, hoe hoger de temperatuur wordt.

De meeste politici zijn voor een periode van vier jaar in functie, maar bedenken wel plannen die weer door anderen op veel langere termijn moeten worden uitgevoerd. En die denken daar vaak heel anders over, want niets is veranderlijker dan de politiek.

Bovendien heeft een Klimaatakkoord zonder wereldwijd gedragen aanpak in relatie tot een wereldwijde beteugeling van de bevolkingsgroei, weinig zin.

Otto C. Tempelaars, Heemstede