Nieuws/Wat U Zegt
1068821
Wat U Zegt

'Zielige doelgroepen weer voorgetrokken'

De gemeente Amsterdam wil kinderen vanaf 2,5 jaar naar de basisschool sturen. De stad wil peuterspeelzalen, voorscholen en reguliere kinderopvang samen te voegen in een basisvoorziening voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud. Kinderen met een taalachterstand krijgen dan wekelijks recht op vier dagdelen gratis opvang van 3 uur, alle andere kinderen twee gratis dagdelen. Lezeres Edith Koridon vindt het een 'dieptepunt dat de zielige doelgroep minder betaalt'.

"Het ontnemen van verantwoordelijkheid lijkt wel een nationale sport te worden bij de PvdA. Een nieuw dieptepunt is voorschools onderwijs voor kinderen vanaf 2,5 jaar, die voor de ‘zielige’ doelgroep (zoals kinderen die een taalachterstand hebben) gratis moet worden. De landelijke PvdA wil het zelfs gratis maken voor mensen die werkloos zijn. De 'maakbare samenleving' noemt men dat in linkse kringen. Zonder enige vorm van dwang het gedrag van mensen beïnvloeden, ongeacht wat het de samenleving kost en of het principieel juist is."

Edith Koridon, Amsterdam

Denkt u dat het veel geld zal kosten of zal opleveren als de kinderen met een taalachterstand een betere start kunnen maken in het basisonderwijs?