Nieuws/Wat U Zegt
1070600
Wat U Zegt

Wachtwoord

Niet te kraken

Ik las deze week over een online wachtwoordenschandpaal waar bedrijven worden gemeld die het hun klanten moeilijk maken om hun account met een goed wachtwoord te beveiligen. Wanneer is een wachtwoord sterk genoeg, vraag ik me af? K. Geerts, Rotterdam.

Het zijn niet de minste bedrijven die worden genoemd bij de wachtwoordenschandpaal (wachtwoordenschandpaal.tumblr.com): ING, McAfee, Vodafone, American Express, PayPal, MoneYou. Niet alleen zijn de wachtwoorden bij deze bedrijven gelimiteerd tot een maximaal aantal tekens, vaak is ook het gebruik van speciale tekens niet of nauwelijks toegestaan.

Ingewikkeld

Veel mensen vinden het lastig om een goed wachtwoord te bedenken. Allereerst is het belangrijk een nietbestaand woord te creëren. Daarvoor kun je het beste een zin gebruiken, waarvan je bijvoorbeeld van elk woord de eerste twee letters neemt. Maak daarna bijvoorbeeld van alle medeklinkers een hoofdletter en laat de klinkers klein. Vervang vervolgens de a door het @-teken, maak van de e een 3 en de s een $ en maak waar mogelijk van complete woorden ook tekens. De zin ’Jeroen is gek op katten en heeft er 5’ wordt dan: [email protected]&H33R5 . Dit is een zeer sterk wachtwoord dat vrijwel niet is te kraken.

Specifiek

Als laatste stap maak je het wachtwoord sitespecifiek. Dit doe je door steeds op een vaste plek de code voor de betreffende website in te voegen, opnieuw volgens de regels die je voor je eigen wachtwoord hebt bedacht. Het wachtwoord voor je facebookaccount zou dan worden: [email protected] [email protected] &H33R5 .

Heb je een geschikte zin bedacht, schrijf die dan ergens op zodat je het altijd weer kunt terugvinden. Noteer op een andere plek de trucjes die je hebt bedacht om er een wachtwoord van te maken. Met deze tips verzin je een veilig wachtwoord.