Nieuws/Wat U Zegt
1072083976
Wat U Zegt

’Overheid zet benadeelde spaarders in de kou’

De Hoge Raad heeft bepaald dat de zwijgende meerderheid in de vermogenswinstbelasting-affaire geen recht heeft op schadevergoeding. Puur juridisch gezien is deze uitspraak te billijken, want door te zwijgen hebben zij door tijdsverloop de aanslag onaantastbaar laten worden, meent Jan Oosterhof.

Een heel andere vraag is hoe een verantwoordelijk politiek bestuurder met deze zaak omgaat. Welke ethische normen hanteer je als bestuurder. Dezelfde Hoge Raad heeft namelijk ook bepaald dat de overheid in strijd met het recht heeft gehandeld door deze belasting op deze wijze te heffen. Een onrechtmatige daad derhalve jegens je burgers. Dan ben je in beginsel schadeplichtig. De vraag hoe onze overheid omgaat met die benadeelde zwijgende meerderheid is dus niet een juridische vraag, maar bestuurlijk-ethische vraag.

De Groningen-zaak, de toeslagenaffaire etc doen al wel vermoeden hoe deze vraag beantwoord gaat worden.

Jan Oosterhof, Nijverdal