Nieuws/Wat U Zegt
1081813
Wat U Zegt

'Klimaat wisselt al duizenden jaren'

Mensen die denken te weten dat de aarde opwarmt door o.a. de CO2-uitstoot, zijn de afgelopen maanden wellicht op andere gedachten gebracht. Het is behoorlijk koud geweest in het voorjaar.

Regelmatig wisselt het klimaat op aarde, al duizenden jaren lang. Zo is de Sahara ooit een vruchtbaar gebied geweest en was een stuk van Europa en de VS met ijs bedekt. Soms is er een ijstijd en soms een warme periode. De mensheid heeft daar geen invloed op want duizenden jaren geleden waren er geen auto’s en kolencentrales en toch veranderde het klimaat steeds drastisch. Dit door de invloed van de zon en andere factoren waar de mens geen invloed op heeft.

De uitstoot van methaangassen uit toendra’s en oceanen is vele malen meer dan de CO2-uitstoot op aarde en is tig keer schadelijker. Om nu zo veel geld te besteden aan CO2-reductie is dan ook verspilling.

Om toch ’schone’ energie op te wekken wil men windmolenparken gaan aanleggen en de al schoner gemaakte kolencentrales gaan sluiten. Dit kost allemaal een vermogen en is kapitaalvernietiging.

Door al deze kosten zal de energieprijs weer flink gaan stijgen, en dat in crisistijd.

R. van Dijk, Klundert