Nieuws/Wat U Zegt
1082417
Wat U Zegt

'Doorgedraaid'

In 2011 maakte ruim 90 procent van de Nederlandse huishoudens gebruik van een of meer sociale regelingen en voorzieningen, zo blijk uit onderzoek van het CBS. B. de Mars uit Groningen concludeert dat het hele toeslagensysteem volledig is doorgedraaid. "Herbezinning is op zijn plaats", vindt hij. Hoe denkt u hierover?

B. de Mars, Groningen:

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2011 ruim 90 (!!) procent van de Nederlandse huishoudens gebruik maakte van een of meer sociale regelingen en voorzieningen. Je hoeft niet doorgestudeerd te hebben om hieruit de conclusie te trekken dat het hele toeslagensysteem volledig is doorgedraaid en zeer waarschijnlijk in belangrijke mate  onbeheersbaar is geworden.

Een leger aan ambtenaren is nodig om dit volslagen uit de klauwen gelopen systeem van geld rondpompen nog enigszins in de hand te houden. Dat het systeem bij deze omvang fraudegevoelig is, behoeft geen betoog.

Naast het eveneens absurde subsidiecircus en de talloze financiële debacles bij overheidsprojecten wordt ook in dit  toeslagensysteem vermoedelijk te gemakkelijk met (belasting)geld omgesprongen en is herbezinning op zijn plaats.