Nieuws/Wat U Zegt
1085771
Wat U Zegt

'Melkveehouderij prima bedrijf'

De grondgebonden melkveehouderij is van oudsher één van de de beste bedrijfstakken, mailt M. Nieuweboer uit Aartswoud. "Helaas wordt dat niet altijd erkend door de politiek. Men heeft geen verstand van deze bedrijfstak. Neem bijvoorbeeld het mestbeleid." Lees hier zijn argumenten en reageer.

M. Nieuweboer, Aartswoud:

In het artikel (Tel. 17/7) wordt duidelijk dat de grondgebonden melkveehouderij van oudsher één van de de beste bedrijfstakken is. Helaas wordt dat niet altijd erkend door de politiek. Men heeft geen verstand van deze bedrijfstak.

Om de vermeende schade van ammoniak uit mest is de veehouder al 20 jaar verplicht om de mest in de bodem te injecteren. Onderzoek naar de gevolgen voor het bodemleven is er nooit uitgevoerd. Recentelijk heeft men aangetoond dat er wel emissie is van ammoniak maar een niet te meten depositie omdat de stof oplost in de atmosfeer in stikstof en waterstof.

Het RIVM heeft op basis van aannames en verzonnen formules berekend wat de depositie van ammoniak is in ons land waar inmiddels niets van blijkt te kloppen. En zo hebben we hier te maken met een georganiseerde onverantwoordelijkheid waar een van de beste bedrijfstakken mee wordt geconfronteerd.