Nieuws/Wat U Zegt
1089934
Wat U Zegt

'Helemaal goed, nu kan de Arabische Lente echt een Lente worden'

Uitslag Stelling: Stemmers blij met coup

De val van de Egyptische president Morsi, die door het leger is afgezet, is een zegen voor het land, vinden de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Zij juichen de coup toe als „een duidelijk stopteken tegen het fundamentalisme”. Tegelijkertijd zijn zij bezorgd over hoe de zaak zal aflopen. Egypte is na het democratische experiment terug bij af, zegt 46 procent.

Morsi werd vorig jaar juni als eerste Egyptische leider ooit democratisch gekozen. Hem wordt verweten dat hij dit jaar als president alleen heeft gebruikt om de greep van zijn Moslimbroederschap op het land te verstevigen. Andersgezinde Egyptenaren voelden zich buitengesloten en de beloofde economische verbeteringen bleven uit. „Prima dat die Morsi is afgezet, hij leidde zijn land naar de afgrond”, is uw mening.

Ondemocratisch

Een enkeling veroordeelt de coup als „ondemocratisch en daarom fout”. Want „Morsi is democratisch gekozen en moet zijn termijn uit kunnen zitten. Het hele verhaal gaat Nederland verder niets aan”.

Morsi zelf zegt dat hij meer tijd had moeten krijgen. Hij moest puinruimen na de val van het regime-Mubarak, dat het land in chaos achterliet. Driekwart van de deelnemers vindt dat kletskoek. „De kern van democratie is dat je rekening houdt met de minderheid. Dat is hier schijnbaar niet gebeurd.”

U hoopt dat er nu een echte democratie komt, en u hebt vertrouwen in het leger. „De situatie is onder controle en nu moeten ze iemand kiezen die er voor het volk is”, zo wordt opgemerkt. Een deelnemer zegt: „Het is een trieste zaak. Maar ik geloof dat het deze tweede keer wel gaat lukken.” „Het verstand zal zegevieren”. Nu de islamist Morsi van het toneel verdwenen is, is er weer hoop voor de christenen en andere gelovigen en niet-gelovigen, denken de stemmers. „Er is nu kans op een beter werkende democratie. Het leger is de hoeder van de grondwet.”

Meer dan de helft van de deelnemers gelooft het leger als het zegt niet uit te zijn op politieke macht, en 64 procent denkt inderdaad dat er op korte termijn verkiezingen zullen worden gehouden, zoals legerchef al-Sisi beloofd heeft. „Het leger heeft naar het volk geluisterd, dat is duidelijk, en hopelijk gaat het nu goed komen.”

Het leger zegt de stabiliteit te willen waarborgen, maar van de deelnemers denkt 55 procent niet dat dat gaat lukken. „Ik hoop dat het een vrij land wordt waar eenieder veilig en vrij kan leven, maar ik verwacht overal aanslagen van moslims”, verwoordt een van u de angst van velen.

Doden

Bij gevechten tussen vooren tegenstanders van president Morsi zijn al verscheidene doden gevallen. De stemmers blijven echter positief: slechts een minderheid denkt dat er een burgeroorlog van komt.

Aanhangers van Morsi zeggen dat de coup een samenzwering is om te voorkomen dat de islamisten aan de macht komen. Dat lijkt u logisch en u bent daar blij om. „Als fundamentalisme de kop ingedrukt wordt, ben ik daar altijd voorstander van”, zegt iemand. En bovendien: „Noem een echt democratisch moslimland? Moslims en democratie gaan niet samen.” De kans dat de volgende president een echte democraat zal zijn, schat u dan ook klein in. Nog geen derde ziet dat inderdaad gebeuren.

Op de vraag of Nederland en Europa financiële hulp moeten bieden aan Egypte, antwoorden de deelnemers zeer afwijzend. De miljarden die eerder naar Egypte gingen ’om de democratie te ondersteunen’ zijn immers spoorloos verdwenen. Geen steun, concludeert de meerderheid. „Het komt niet goed terecht” en bovendien hebben „we het zelf moeilijk genoeg”.

Velen zijn van mening dat wij met de kwestie niets te maken hebben en ons er niet mee moeten bemoeien. „Egyptenaren kunnen dit heel goed zelf oplossen.”