Nieuws/Wat U Zegt
1100827
Wat U Zegt

'Kwamen de Mulo, HBS en oude kweekschool maar weer terug'

Uitslag Stelling: Belabberd taalniveau

Het slechte niveau van het eindexamen Nederlands is volgens de deelnemers aan de Stelling van de Dag hét bewijs dat het niet best is gesteld met het onderwijs. Zelfs leerlingen protesteerden tegen het examen.

Hoogleraren Nederlands sloegen van de week alarm over het belabberde niveau van het eindexamen Nederlands. Het bestond uit multiplechoicevragen, die ook nog niet eens eenduidig waren te beantwoorden. De professoren kregen bijval van ouders, docenten en zelfs leerlingen.

Door het multiplechoiceexamen raken studenten heel bedreven in het beantwoorden van meerkeuzevragen, maar dat gaat ten koste van schrijfvaardigheid en de literatuur, zo vinden zij.

Hoewel leerlingen natuurlijk het liefst een zo makkelijk mogelijk examen willen, vonden ze het niveau van het examen ook zelf deze keer onder de maat. „Prijzenswaardig dat leerlingen zich zelf ook druk maken over het niveau van het examen”, zo vonden bijna alle stemmers.

Ook zijn de meeste respondenten het er roerend over eens dat de belabberde examens een uitvloeisel zijn van in de eerste plaats slecht beleid. „Het komt door het gepruts van de regering aan het onderwijs”, zo denkt een van de bijna drieduizend respondenten.

Die, zeer opvallend, in de reactieruimte inderdaad veel minder steekjes laten vallen op het gebied van spelling dan gebruikelijk. Wel stelt een flink aantal dat in de kranten ook wel wat verbeterd kan worden op het gebied van spelling.

Veel anderen denken dat de toename van het aantal allochtone leerlingen op scholen het onderwijs in onzetaalheeft doen verslechteren. „De vervuiling van het Nederlands is groot en dan heb ik het niet alleen over Frans, Duits en Engels”, schrijft een stemmer. Een ander: „De brabbeltaal van allochtone jongeren wordt overgenomen door Nederlandse jongeren en dat heet dan straattaal.”

Mammoetwet

En dit alles bij elkaar heeft als gevolg dat het Nederlands kapot gaat, daarover is bijna iedereen het wel eens. Opvallend veel respondenten denken dat het allemaal al fout ging bij het invoeren van de Mammoetwet en roepen om de terugkeer van de mulo en hbs.

Wellicht roepen die schooltypen nostalgische gevoelens op bij velen, want zestig procent van de respondenten is 56 jaar of ouder. Wel vinden stemmers dat je van een vwoleerling eerder mag verwachten dat hij goed spelt dan van een vmbo-leerling.

Nederlands is het belangrijkste vak op school. Omdat, zo luidde het antwoord dat de meeste stemmen kreeg: ’taal logisch redeneren en beargumenteren stimuleert’. Bijna evenveel stemmen kreeg de bewering dat het Nederlands onze taal is en dat we die daarom moeten koesteren.

Kortom, onze taal verdient het niet om af te doen met een multiplechoicetoets. De respondenten ergeren zich er in grote meerderheid ook aan als anderen in openbare functies, op straat of in de krant slecht spreken of spellen. Het meest ergerlijk vinden ze verkeerd taalgebruik op radio of televisie. Iemand schrijft het ook niet zo gek te vinden dat leerlingen niet zo goed Nederlands spreken, omdat leraren het eigenlijk niet meer goed kunnen.

De stemmers melden allerlei voorbeelden van taalverloedering. Iemand ergert zich bijvoorbeeld groen en geel aan het verkeerde gebruik van verwijswoorden, zoals in ’die meisje’ en ’het huis die daar staat’.

Maar een klein aantal respondenten vindt dat het niet erg is om taalfouten te maken, omdat we elkaar toch wel begrijpen. „Niet iedereen is hooggeleerd, bovendien zijn er ook nog velen dyslectisch of moeilijk lerend.” Een ander vindt dat taal best de kans mag krijgen te evolueren. „We schrijven ook niet meer zoals in de achttiende eeuw.”