1101552
Wat U Zegt

<h2>'Windmolens draaien op twee zaken: wind en subsidie'</h2>

Uitslag Stelling: Liever kernenergie

"Energiebedrijven zouden verplicht moeten worden om binnen vijftien jaar volledig te vergroenen. De kosten daarvoor moeten niet afgewenteld worden op de consument maar moeten de maatschappijen zelf dragen. Ze maken winst genoeg voor de benodigde investeringen." Dat zegt één van de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

Deze week werd bekend dat er een zogeheten energieakkoord is gesloten tussen energiebedrijven, industrie, milieuorganisaties en werkgevers. Daarin is afgesproken dat Nederland een fortuin gaat steken in windmolens op zee. Daarmee zou een grote slag worden geslagen in het vergroenen van de energiesector. Eveneens werd duidelijk dat de rekening komt te liggen bij de consument. Reden voor u om het energieakkoord bij voorbaat een grote misser te noemen. "Schandalig dat de burger hiervoor moet opdraaien", briest u. "De energieprijzen zijn nu al veel te hoog. Een extra heffing om te vergroenen is belachelijk."

Noodzaak

De meningen over de noodzaak van het vergroenen van de energiesector zijn verdeeld. Op de vraag of de Nederlandse energiesector hier vaart achter moet zetten, zegt 59 procent nee en 35 procent ja. "Vergroenen is een hype en moet afgeboekt worden als geldverspilling", zegt één van de respondenten. Anderen denken hier anders over: "Energie opwekken zonder vervuiling is hoe dan ook grote winst." "Willen wij een toekomst voor onszelf en onze kinderen, dan moet er iets veranderen", waarschuwt u. "Vergroenen zal simpelweg wel moeten. De fossiele brandstoffen zijn eerder op dan we denken."

Een derde van de deelnemers zegt zich overigens wel eens zorgen te maken over het opraken van fossiele brandstoffen. Twee derde denkt daar niet over na. Eén van u benadrukt dat het belangrijk is dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

U windt zich verder vooral op over de subsidiestroom. "Windmolens draaien op twee zaken: wind en subsidie."Opmerkelijk is dat menig deelnemer pleit voor kernenergie. "Om problemen te voorkomen moeten we investeren in kernenergie." U wijst op Frankrijk: "Het Franse beleid gericht op kernenergie is de juiste weg gebleken."

U vindt het niet terecht dat bewoners van energieslurpende huizen meer zouden moeten gaan betalen voor energie dan huiseigenaren van goed geïsoleerde woningen. De prijs moet voor iedereen gelijk zijn, zegt u. Verder wijst u erop dat mensen in slecht geïsoleerde huizen al meer betalen, omdat ze meer verbruiken.

Deskundigen zeggen dat de bouw van megawindmolenparken een stimulans betekent voor de economie door bedrijven in de bouw en de techniek werk te geven. Twintig procent van u is het hiermee eens, maar 73 procent heeft hier geen hoge verwachtingen van.

U bent onzeker over wat u van de politiek kunt verwachten. Het energieakkoord is op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld. De vraag is dan ook of u denkt dat de politici met dit akkoord zullen instemmen. Van u denkt 32 procent dat het plan de politieke goedkeuring krijgt, omdat vergroening van de energiesector nu eenmaal nodig is. Iets meer mensen (39 procent) denken dat het plan geen doorgang zal vinden omdat de leden van de Tweede Kamer niet willen dat de burger wederom de dupe zal worden van een lastenverzwaring. De overige 29 procent zegt niet in te kunnen schatten welke beslissing genomen zal worden.