Nieuws/Wat U Zegt
1102242372
Wat U Zegt

Deelnemers: Weigeren vaccin moet gevolgen hebben

Uitslag Stelling: Vrees coronagolf in najaar

Veel mensen met een migratie-achtergrond weigeren een coronaprik te nemen. Het gros van de stellingdeelnemers (64 procent) maakt zich hierdoor zorgen over het ontstaan van een vaccinatiekloof en vreest voor een nieuwe coronagolf in het najaar.

De vaccinatiebereidheid van Nederlanders met een migratie-achtergrond is laag, bleek onlangs uit onderzoek van de GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en Expertisecentrum Pharos. Hoewel zo’n tachtig procent van de autochtone Nederlanders zegt zich te zullen vaccineren, ligt dat percentage bij verschillende migrantengroepen vele malen lager. Zo wil in een stad als Amsterdam slechts 28 procent van de inwoners met een Marokkaanse achtergrond zich laten inenten. „Een levensgevaarlijke ontwikkeling,” zegt een stellingdeelnemer. Zeker 64 procent maakt zich dan ook zorgen over een vaccinatiekloof, nu blijkt dat veel migranten de coronaprik weigeren.

Een even grote groep (65 procent) vreest dat de lage vaccinatiebereidheid kan leiden tot een nieuwe coronagolf in het najaar of winter. Opvallend is dat veel respondenten hoe dan ook geloven dat die golf nadert. „Het probleem is ook dat we met zijn allen maar bezig zijn met terrasjes bezoeken en vakantie, en het gevaar niet zien van de vierde golf,” zegt iemand. Een ander oppert: „We moeten bij een nieuwe golf niet de fout maken om alles weer op slot te gooien. Desnoods beperken we de zorgcapaciteit voor vaccinweigeraars.”

Ruim de helft van de deelnemers (59 procent) is er stellig over: het weigeren van het coronavaccin zou gevolgen moeten hebben. Het niet mogen bezoeken van restaurants en musea, bijvoorbeeld. „Natuurlijk is het vaccin een vrije keuze. Maar als je weigert, ben je wat mij betreft ook niet welkom bij evenementen en in de horeca,” aldus een deelnemer. Niet iedereen denkt er zo over: „Een vrije keuze moet geheel zonder gevolgen blijven, anders is het immers verbloemde dwang.”

De geringe prikbereidheid onder migranten lijkt samen te hangen met meerdere factoren. Een taalachterstand bijvoorbeeld, waardoor informatie gebrekkig overkomt. Maar ook wantrouwen tegenover de overheid en angst voor het vaccin spelen een rol. Toch pleit slechts 28 procent van de stellingdeelnemers voor het vrijmaken van meer tijd en geld om deze groep beter te bereiken. Het publiceren van informatie vanuit het RIVM in meerdere talen, zoals het Arabisch, vindt maar 37 procent een goed idee. „Je kunt deze groepen beter via hun eigen kanalen opzoeken,” zegt een respondent. „Denk aan buurthuizen, moskeeën en niet-Westerse tv-stations.”

Het inzetten van influencers of BN’ers vinden de meeste stellingdeelnemers dan weer te ver gaan. „Dat zijn geldverslindende campagnes,” zegt iemand. „Een folder in diverse talen moet toch voldoende zijn?” Een ander is het er niet mee eens: „Maar zoek dan wel mensen met de nationaliteit van de groep die je wilt bereiken. Alleen zij kunnen hun eigen bevolkingsgroep overtuigen, en zo hun steentje bijdragen.” Een derde van de respondenten gelooft überhaupt niet dat migranten die een prik weigeren, over de streep getrokken kunnen worden.

Overigens menen experts dat het zinniger is om campagnes te richten op weigeraars onder migranten, dan b.v. op inwoners van de bible belt, die principieel de prik weigeren.