Nieuws/Wat U Zegt
1104391827
Wat U Zegt

Deelnemers geloven niet in tekorten ondanks droogte

Uitslag Stelling: ’Zuinig met water omgaan’

Dat waterbedrijf Vitens voor het eerst drinkwateraanvragen van bedrijven heeft moeten weigeren, zorgt niet voor paniek: slechts 44% van de deelnemers aan de Stelling van de Dag geeft aan zich zorgen te maken over een dreigend drinkwatertekort.

Iets meer dan de helft van de respondenten is ervan overtuigd dat het zo’n vaart niet zal lopen. Veel respondenten hebben het over paniekzaaierij. Zij verwachten niet dat klimaatverandering, economische groei en het bijbouwen van woningen, uiteindelijk echt tot ontwrichtende situaties zal leiden. „Onzin, paniek om niets”, schrijft één van hen. „Er komt via de grote rivieren zo enorm veel zoet water ons land binnen dat we geen tekorten hebben. Het moet alleen wel beter georganiseerd worden, beter opgevangen.”

De aanhoudende droogte dit voorjaar boezemt 65% van de deelnemers dan ook geen angst in. „Laten we niet doen alsof we in de Sahara zitten”, schampert iemand. „Als we kijken naar de droge periodes, maar dan ook naar het aantal millimeters aan neerslag wat er per maand valt, is dit niet anders dan tientallen jaren geleden. Alleen de buien zijn anders, met grote hoeveelheden in één keer.” Dit veranderde neerslagpatroon vraagt om ’verandering van watermanagement’, aldus een respondent. „De politiek moet weer gaan innoveren op dit gebied.”

Het merendeel van de stellingdeelnemers (72%) vindt dat drinkwaterwinning meer politieke aandacht moet krijgen. De oplossingen liggen volgens velen voor het grijpen. „Er wordt al decennialang niets gedaan aan de mogelijkheid om op grote schaal zeewater te ontzilten, al was het alleen maar voor het bedrijfsleven. Het lijkt wel alsof wij de politiek wakker moeten schudden, zo weinig inventief wordt er meegedacht door de partijtijgers”, klaagt iemand.

„Voor het zuiveren van het meer dan voldoende in ons land aanwezige oppervlaktewater zijn technisch mogelijkheden genoeg”, stelt een ander. „Eerst maar eens goed onderzoeken of er voldoende is gedaan om het vermeende tekort op te lossen alvorens weer eens paniek te schoppen.”

Geen woningen meer bijbouwen zonder goede oplossingen voor lokale waterwinning, vindt 58% van de respondenten een goed idee. „Het invlechten van waterreservoirs in nieuwe woonwijken zou standaard moeten gebeuren. Het zou een groot gedeelte van de problemen kunnen oplossen. Ook verplichte scheiding van drink- en ander water in nieuwbouw zou een must moeten zijn.”

Veel deelnemers benadrukken dat ook eigen verantwoordelijkheid van burgers kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem. „Bij een verbod om particuliere tuinen te sproeien of auto’s te wassen, is er geen mens die zich daaraan houdt. De eigen tuin of ons eigen zwembadje zijn heilig. Maar aan de gevolgen denkt men niet”, klaagt iemand. „Vroeger werd je opgevoed om zuinig te zijn met water en dat ben ik nog altijd, ik doe altijd de kraan dicht tijdens tandenpoetsen en inzepen”, deelt een ander. „Ook onze kinderen en kleinkinderen leren we dat, zo hoort het. Maar ik zie overal zo veel waterverspilling.” Bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat zij zelf wél zuinig met drinkwater omgaan. „Iedereen kan een waterbesparende douchekop installeren en korter douchen”, klinkt het.