Nieuws/Wat U Zegt
1105428016
Wat U Zegt

’Te veel nadruk op natuurherstel’

Waarom wordt er in de stikstofdiscussie niet gekeken naar de andere kant van de medaille, de natuur, vraagt Wim Takken zich af.

In het stikstofdossier laat nu ook de vereniging van projectontwikkelaars, uiteraard niet gespeend van enig eigen belang, van zich horen. Er dienen nu allerlei beperkende maatregelen voor boeren, burgers en buitenlui te worden genomen opdat de woningbouw weer op gang kan komen. Waarom wordt er niet gekeken naar de andere kant van die medaille, de natuur. We hebben in dit land de ontwikkeling van allerlei nieuwe natuur bedacht, ook natuurtypen die geen stikstof (meststof) verdragen. In een dichtbevolkt land als het onze gaat dat soort natuur niet samen met reguliere sociaal-economische ontwikkelingen als woningbouw en infrastructuur. Heidevelden en andere arme biotopen ontwikkelen zich dan op natuurlijke wijze tot bos! Je kunt er als overheid dan dus ook voor kiezen om maar af te zien van die ’arme’ biotopen. Het ministerie van LNV laat evenwel weten vast te willen houden aan ’natuurherstel’. En dat moet dan dus 20 miljard kosten!

Wim Takken