Nieuws/Wat U Zegt
1109906
Wat U Zegt

'Zonder nieuwe diagnose had ik al onder de groene zoden gelegen'

Uitslag Stelling: Ook dokters maken fouten

"Een second opinion is een basisrecht. Het houdt de artsen scherp en geeft rust bij de patiënt. Daarom moet het gewoon in het basispakket blijven en hoort er geen eigen bijdrage betaald te worden." Dat is kort gezegd de mening van het merendeel van de stemmers op de Stelling van de Dag.

De Orde van Medisch Specialisten vindt dat patiënten mee moeten gaan betalen aan een second opinion. Volgens de artsen kost een dergelijk onderzoek veel geld, terwijl de diagnose meestal hetzelfde is. Op deze manier zou een forse bezuiniging doorgevoerd kunnen worden in de Nederlandse zorgsector. Ruim twee derde van de deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt dat een second opinion gratis moet blijven. Bijna een derde van de respondenten ziet overigens wel iets in het plan van de specialisten.

Het verbaast u niet in het minst dat een dergelijke maatregel door medisch specialisten wordt voorgesteld. U vreest dat ze het doen omdat het zo makkelijker wordt om collega-artsen de hand boven het hoofd te houden in het geval van een foute diagnose. Ook zegt u dat artsen nu eenmaal bang zijn om op fouten betrapt te worden. U heeft daar schrijnende ervaringen mee. "De blunders van artsen hebben mijn moeder het leven gekost", zegt één van u. Iemand anders is er gelukkig beter vanaf gekomen dankzij het inschakelen van een andere arts: "Als ik niet om een second opinion had gevraagd, had ik nu al onder de groene zoden gelegen. De eerste specialist zat er met zijn diagnose helemaal naast."

Oordeel

Op de vraag of u zelf wel eens het oordeel van een andere arts heeft gevraagd, zegt 71 procent 'nee'. De overige 21 procent heeft dat wel eens gedaan.

Volgens de Orde van Medisch Specialisten is de diagnose bij een second opinion vaak identiek aan de eerste. Patiëntenfederatie NPCP zet hier echter grote vraagtekens bij en zegt dat er nauwelijks cijfers voorhanden zijn over het aantal mensen dat een tweede arts bezoekt, laat staan dat er cijfers beschikbaar zijn over de verschillen in het oordeel van de twee specialisten. Samen met deze federatie bent u dan ook van mening dat er eerst een onderzoek moet komen naar de effecten van een second opinion in Nederland. Een van u weet te melden dat een dergelijke studie in de Verenigde Staten al wel heeft plaatsgevonden. Eén van de resultaten van het onderzoek zou zijn dat een bezoek aan een tweede arts zelfs kostenbesparend werkt omdat onnodige chirurgische ingrepen worden voorkomen.

De voorstanders van een eigen bijdrage denken dat het een juiste drempel opwerpt om niet bij het minste of geringste een tweede oordeel van een andere arts te vragen. "Er is in de hele zorg sprake van een overconsumptie", zegt u. "Een eigen bijdrage helpt niet alleen om de kosten te drukken maar werkt ook als een filter. Door mee te betalen zal zorgvuldiger gebruik gemaakt worden van het recht op een second opinion.

Onverwacht

De steun voor een gratis second opinion komt in een enkel geval uit onverwachte hoek. "Mijn man is zelf arts en we weten dus uit eigen ervaring dat de fouten van artsen legio zijn, ook al bedoelen ze het nog zo goed. We zijn nu eenmaal geen van allen volmaakt."

Een andere deelnemer aan de Stelling van de Dag denkt hier echter anders over. "Ik ben zelf arts en vindt dat de patiënt moet meebetalen. Een andere arts raadplegen is vaak volstrekt zinloos en komt voort uit angst voor de behandeling."Velen van u denken creatief mee over de vraag of een eigen bijdrage wel of niet gewenst is. "Wel meebetalen maar als blijkt dat de diagnose inderdaad anders is, volgt restitutie." Een enkeling gaat nog een stapje verder. "Een eigen bijdrage is zeker gewenst, maar als de patiënt gelijk krijgt en er iets anders aan de hand is, moet de eerste arts hem dat geld terugbetalen."