1112228
Wat U Zegt

WUZmail: Ere wie ere toekomt

Nederland heeft genoten van de troonswisseling die op 30 april plaatsvond.

Chris Cats uit Almere schrijft ons:

"Iedereen kan terugzien op een geweldig feest waar heel de wereld met genoegen en ontroering naar heeft kunnen kijken. De twee demonstranten die even uit de toon vielen haalden de pers, wat waarschijnlijk hun bedoeling was. De excuses van de politie waren niet op zijn plaats, vind ik. Eerder de excuses van de demonstranten omdat zij uit de toon vielen. Daarna werden zij terecht gehoord, want bij zo een groots evenement kunnen kleinigheden de zaak laten ontsporen. Dus dat was een terecht optreden van de politie. Complimenten aan de hele organisatie: vlekkeloos en feestelijk. Achteraf komt wel weer gezeur over kosten, maar dat is Hollands op zijn best. Wij hebben er in elk geval een visitekaartje bij gekregen met dit koningshuis!"

 

Ook mevrouw Koelewijn uit Leiden zegt te hebben genoten van de troonswisseling:

“Wat een gewéldige dag hebben we gisteren gehad, ik heb de hele dag voor de buis gezeten. Het was gewoon on-Nederlands zoals er uitgepakt was. Alles is uit de kast gehaald om dit kroningsfeest tot een succes te maken en dat is zeker gelukt. Chapeau voor de organisatie! Fijn dat Willem Alexander zijn moeder – onze fantastische Beatrix – er zo aardig bij betrok, dat heeft ze zeker verdiend!” 

Wat vindt u? Krijgt de organisatie van u ook een compliment? En wat vond u van het optreden van de politie? Praat mee.