Nieuws/Wat U Zegt
1119756
Wat U Zegt

'Waar geen werk is, kun je niemand aan werk helpen'

Meer banen is de sleutel

Mede door de crisis is de jeugdwerkloosheid schrikbarend gestegen; 15,5 procent van de jongeren tot 25 jaar zit zonder werk. Driekwart van de deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt het dan ook terecht dat er extra aandacht komt voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. „Jongeren moeten meer kans krijgen om werkervaring op te doen, al is het maar een paar dagen per week.”

Velen vinden echter dat de totale werkloosheid aangepakt moet worden, niet alleen die van jongeren. „Waarom zou ik als 44-jarige gezonde man minder recht op hulp hebben bij het vinden van een baan?”

Daarnaast, merkt menigeen op, er is geen werk. „Alleen mevrouw Sterk is aan een baantje geholpen.” Slechts 14% vindt haar nieuwe functie als ’ambassadeur’ noodzakelijk om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. De rest kan er zich niets bij voorstellen of kan er niet meer in zien dan een symboolfunctie. „Bezuinigen op Sterk zou de eerste winst zijn.” En: „Dat ambassadeurschap is een ’schaamlap’. Echte aanpak vereist lagere arbeidskosten en innovatie.”

Twee op de drie geloven helemaal niet dat jongeren zo veel moeilijker aan werk komen dan andere werkzoekenden. „Ze willen graag lang studeren, makkelijke baantjes en een riant salaris vanaf het begin. Verwend dus. Maar zo werkt het niet”, zegt iemand. Een ander: „Uitkeringen omlaag, minimumloon omhoog. Zo simpel is het.”

Druppel

Het kabinet trekt in 2013 en 2014 vijftig miljoen extra uit om de werkloosheid onder jongeren aan te pakken. Een op de drie vindt dit veel te veel. „Van al die miljoenen komt helaas weinig terecht waar het echt nodig is. Het gaat op aan managers, vage ingehuurde bedrijfjes en andere vriendjes”, schrijft iemand mismoedig. Anderen noemen het juist een druppel op een gloeiende plaat.

Het kabinet wil vooral mbo’ers stimuleren om door te leren en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Slechts een kleine 30% denkt echter dat langer leren de kansen op werk vergroot. Jongeren stimuleren een studie te kiezen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt, zoals in de techniek en de zorg, daar zien de meesten meer in. „Het moet afgelopen zijn met de pretstudies. Leid jongeren op in een goed ambacht, daar is grote vraag naar.” Velen zijn voor herinvoering van de ambachtsschool en het invoeren van een sociale dienstplicht met behoud van uitkering. Daarnaast zijn de meesten het erover eens dat het kabinet stimuleringsmaatregelen moet nemen die het bedrijven makkelijker maakt meer leerwerkbanen te creëren.

Krap de helft is van mening dat we met een werkloosheidscijfer van 15,5% onder jongeren afstevenen op een verloren generatie. Onzin, zegt 40%. Met goedwillende jongeren komt het wel goed, gewoon even geduld hebben. Het lost zich vanzelf op als er weer banen zijn. „Die jongeren redden zich wel. De verloren generatie zijn de 50+’ers die worden afgescheept, terwijl ze door moeten tot 67!” De meerderheid staat dan ook positief tegenover het plan van de FNV om 60+’ers (tijdelijk) gedeeltelijk te laten stoppen met werken om jongeren meer kans op een baan te geven.

„Rutte investeert in werklozen, niet in banen”, concludeert iemand. En dat zou volgens de meesten andersom moeten zijn. Want werkloos zijn is erg, ongeacht de leeftijd. Dus: „Zorg dat de economie weer gaat draaien en creeer werk, werk, werk.”